ZAPROSZENIE na otwarcie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie oraz ORLEN Oil Spółka z o.o. w Krakowie zapraszają na otwarcie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dniu 9 czerwca (wtorek) 2015 o godzinie 10:00.

PROGRAM:
10:00 - Spotkanie młodzieży szkolnej i zaproszonych Gości na parkingu przed wjazdem do Lasu Wolskiego przy rogatce przed dawną „Babą Jagą”;
10:15 - Powitanie Gości;
10:20 - Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej;
10:30 - Prezentacja tablic informacyjnych na trasie od Parkingu do Kopca im. Józefa Piłsudskiego (szlak zielony);
12:00 - Zakończenie.

Tematyka tablic informacyjnych:
   1. Historia Lasu Wolskiego;
   2. Drzewa i krzewy Lasu Wolskiego;
   3. Formy Ochrony Przyrody w Polsce;
   4. Rezerwat „Panieńskie Skałki”;
   5. Mieszkańcy martwego drzewa;
   6. Duże i małe ssaki leśne Lasu Wolskiego;
   7. Ptaki Lasu Wolskiego;
   8. Polany Lasu Wolskiego.

Uroczyste zakończenie XXVIII edycji konkursu „MÓJ LAS”

Drugi etap Konkursu obejmował szkoły znajdujące się w zasięgu działania Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Jednak w tej edycji prace nadesłała do nas również szkoła z Nawojowej z Okręgu LOP w Nowym Sączu. Uroczyste zakończenie II etapu Konkursu zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie i Nadleśnictwo Brzesko w środę 29 kwietnia 2015 r. Na spotkanie zostali zaproszeni laureaci, którzy zajęli od pierwszego do piątego miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy wraz z nauczycielami – opiekunami, pod kierownictwem których uczniowie opracowywali swoje prace. 
Organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzenie Kopalni Soli w Bochni i udział w sadzeniu lasu w Leśnictwie Jodłówka. Po pracy laureaci i ich opiekunowie otrzymali piękne dyplomy i nagrody ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników  Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Krakowie. Nagrody i dyplomy wręczał Nadleśniczy Zdzisław Kamiński,  sekretarz  Oddziału SITLiD w Krakowie Jolanta Żuchowska i członek Zarządu LOP w Krakowie Kazimierz Stanek. Na zakończenie gospodarze Nadleśnictwa zaprosili wszystkich uczestników na smaczny posiłek w namiotach ustawionych na terenie szkółki Leśnej w Leśnictwie Jodłówka.