XXIX OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbywa się w szkołach ponadgimnazjalnych, które otrzymały „Pytania testu podstawowego” oraz wytyczne dotyczące przeprowadzenia eliminacji i wzór protokołu eliminacji podstawowych na poziomie szkół. Eliminacje te należy przeprowadzić w jedynym terminie, w poniedziałek 13.01.2014 r. o godzinie 10:00.

„Pytania testu podstawowego” oraz wytyczne dotyczące przeprowadzenia eliminacji na poziomie szkół otrzymują szkoły ponadgimnazjalne, które uczestniczyły w XXVIII Olimpiadzie oraz szkoły, które zgłosiły zamiar uczestniczenia w XXIX OWE w roku bieżącym. Pytania Główny Komitet OWE w Warszawie rozpoczął wysyłać do szkół 06.12.2013 r. Z uwagi na bardzo dużą liczbę szkół – ponad 3500 w/w materiały będą docierać do szkół sukcesywnie, aż do określonego terminu eliminacji podstawowych.

Szyfr prawidłowych odpowiedzi dostępny będzie 16.01.2014 r. na stronie internetowej www.ekoolimpiada.pl oraz na stronie internetowej ZG Ligi Ochrony Przyrody www.lop.org.pl Zestawienie wyników testu należy sporządzić wyłącznie na załączonym wzorze protokołu i przesłać na adres: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Krakowie, Wojewódzki Komitet Olimpiady Ekologicznej al. J. Słowackiego 17A, 31-158 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2014 r. Nie należy przysyłać arkuszy odpowiedzi na test poszczególnych zawodników. Skan tego protokołu należy obligatoryjnie przesłać do GK OWE drogą elektroniczną na adres: baza@ekoolimpiada.pl.
            
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w biurze Zarządu Okręgu LOP  w Krakowie 012/53-05-294 lub u wiceprezesa ZO LOP w Krakowie 788-731-381.

Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Krakowie

Kalendarze na 2014 dla opiekunów szkolnych kół LOP

KALENDARZE 2014

OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP W OKRĘGU KRAKOWSKIM
zapraszamy do odebrania w Biurze ZO LOP kalendarzy plakatowych na rok 2014.

Biuro czynne zgodnie z planem dyżurów lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 12 630 52 94 lub przez e-mail: zo.krakow@lop.org.pl lub lop.krakow@onet.eu

Publikuj na łamach Przyrody Polskiej!

Zachęcamy Szkolne Koła LOP do udziału w inicjatywie Redakcji Przyrody Polskiej i biura Zarządu Głównego LOP. W każdym numerze Przyrody Polskiej przeznaczono 1 kolumnę w Przyrodzie Polskiej na publikację tekstów autorstwa uczniów. Do współpracy zapraszamy nauczycieli i uczniów zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych. Teksty powinny dotyczyć lokalnych zagadnień związanych z ochroną przyrody lub „skarbów przyrodniczych” regionu.


Do 10 dnia każdego miesiąca Redakcja Przyrody Polskiej wybierze jeden spośród nadesłanych na adres mailowy Zarządu Głównego artykułów do publikacji na łamach Przyrody Polskiej. Nagrodą dla autorów poza publikacją tekstu ich autorstwa będą numery autorskie Przyrody Polskiej (po 1 egz. dla autora, rodziców autora, nauczyciela opiekuna prowadzącego ucznia oraz 1 egz. dla szkoły, do której uczęszcza autor). Poza tym autor otrzyma jako dodatkową nagrodę honorarium autorskie za publikację jego tekstu w Przyrodzie Polskiej – planowane jest przeznaczenie na to co miesiąc kwoty 250 złotych brutto. Jeżeli autorzy wyrażą zgodę istnieje również możliwość nieodpłatnej publikacji artykułu na stronie głównej LOP niezależnie od publikacji w Przyrodzie Polskiej.

 
Artykuł powinien:
obejmować tekst o objętości od 2500 do 4000 znaków (przesłany w pliku doc/docx), zawierać co najmniej 2 fotografie, rysunki lub inne materiały graficzne· – własne prace autora tekstu (przesłane w pliku jpg),  posiadać tytuł,· zawierać dane autora/autorów – maksymalnie dwóch autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna, nazwę i adres placówki, z której pochodzą), być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez nauczyciela opiekuna autora (możliwe jest przesłanie linka do serwera, z którego będziemy mogli pobrać pliki).
Mamy nadzieję, że akcją będzie cieszyła się powodzeniem wśród Szkolnych Kół LOP. Może to być dodatkowe ciekawe narzędzie dla Opiekunów SK LOP do zainteresowania uczniów przyrodą wokół nich oraz lokalnymi problemami ochrony środowiska, a dla Członków SK LOP okazja aby spróbować swoich sił w zawodzie pośrednio związanym z ochroną przyrody – dziennikarza czasopisma przyrodniczego.

PAKIET EDUKACYJNY „OGRÓD – OSTOJA ZWIERZĄT”

Zachęcamy Opiekunów szkolnych kół LOP do skorzystania z bezpłatnego  Pakietu edukacyjnego „Ogród – ostoja zwierząt” w skład którego wchodzi: książka ze scenariuszami zajęć na temat ochrony środowiska i przyrody (w tym konspekty zajęć terenowych); wygodne do kserowania, oddzielne karty pracy dla uczniów; teczki programowe dla nauczycieli i dla 20 uczniów z każdej placówki oraz saszetki z nasionami polskich kwiatów do stworzenia przyszkolnego ogródka kwietnego. Ogródek można wysiewać późną jesienią, po pierwszych przymrozkach lub wczesną wiosną. Potrzebna  powierzchnia to 25 m2.

Łąki kwietne które powstają przy placówkach oświatowych, zwiększają i wzbogacają bazę pokarmową dla lokalnie występujących owadów (m. in. motyli i trzmieli), są także doskonałym przykładem działania na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Stają się również dobrym miejscem obserwacji przyrodniczych dla uczniów.

Zachęcamy do stworzenia łąki kwietnej przy Państwa placówce!!!

Pakiet edukacyjny powstał w ramach Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego "Ogród - ostoja zwierząt!" Więcej Informacji o programie znajdą Państwo na stronie: www.ogrodostojazwierzat.pl .

Druk Pakietu edukacyjnego został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014. Pakiet jest bezpłatny, jedynym warunkiem  otrzymania pakietu jest zobowiązanie się do przesłania  dokumentacji fotograficznej pokazującej tworzenie łąki kwietnej oraz efekt końcowy. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć 15.05.2014 r.
Osoby zainteresowane otrzymaniem pakietu edukacyjnego, proszę o zgłoszenia drogą mailową do pani Ewy Pełnia-Iwanickiej: ewa.pelnia-iwanicka@naszaziemia.pl
Zgłoszenie placówki będzie równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego warunku otrzymania pakietu edukacyjnego. 

IV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO.
Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają 
do 20 grudnia 2013 roku.

Konkurs jest skierowany do każdego ucznia klasy IV – VI drugiego szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.
Konkurs jest dwuetapowy ( etap szkolny i finałowy) i ma formę testu otwartego.
Etap szkolny – 16 stycznia 2014r o godz. 1100-1230
Etap finałowy- 24 kwietnia 2014r o godz. 1000-1130
Uwaga!!!! Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły http://www.sp62krk.nazwa.pl/. Rejestracja do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły http://www.sp62krk.nazwa.pl/ w zakładce rejestracja do konkursu
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Pani Patrycji Stawarczyk, dane kontaktowe: tel. 608 432 977 lub konkurs.eko.sp62@gmail.com

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


HARMONOGRAM  KONKURSU
 • 29 listopada 2013 r. – przekazanie szkołom podstawowym oferty konkursowej;
 • 20 grudnia 2013 r. – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu przez szkoły;
 • 15 stycznia 2014 r. – termin przekazania szkołom arkuszy zadań do etapu szkolnego;
 • 16 stycznia 2014 r.przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;
 • 17 stycznia 2014 r. – udostępnienie schematów oceniania zadań i klucza odpowiedzi  z etapu szkolnego;
 • 31 stycznia  2014 r. – przesłanie prac konkursowych uczniów i protokołów;
 • 21 lutego  2014 r. – ogłoszenie listy uczestników etapu finałowego konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu;
 • 15 kwietnia 2014 r. – powołanie komisji do etapu finałowego;
 • 24 kwietnia 2014 r.przeprowadzenie etapu finałowego konkursu;
 • 25 kwietnia 2014 r. – zamieszczenie arkusza zadań i klucza odpowiedzi etapu finałowego konkursu, na stronie internetowej organizatora konkursu;
 • 7 maja 2014 r.  – wgląd do prac uczestników konkursu;
 • 16 maja 2014 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
 • czerwiec  2014r. – gala rozdania  nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
LITERATURA:

 1.      Etap szkolny:

 • Materiał  realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody( podręczniki szkolne oraz atlasy i zeszyty ćwiczeń do przyrody kl. IV - VI);
 • Rady na odpady, tekst Hanna Będkowska i Joanna Liszewska MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012;
 • Program Natura 2000,  tekst Hanna Będkowska, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011;
 • Strona  internetowa Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl/;
 • Strony internetowe polskich parków narodowych.


2.    Etap finałowy:

 • Materiał  realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody( podręczniki szkolne oraz atlasy i zeszyty ćwiczeń do przyrody kl. IV – VI);
 • Nasza Ziemia – budowa, kontynenty, morza, klimat, strony : 32- 33, 44 -47, 58 -73, 96-99, tekst dr Rita Mielke,  Wydawnictwo NGV;
 • Ilustrowana Encyklopedia NATURA, tłumaczenie Piotr Rosikoń, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012;
 • Strona  internetowa Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl;
 • Strony internetowe polskich parków narodowych.

ZAGADNIENIA DO KONKURSU


· formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
· ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk mój organizm, jego potrzeby i rozwój
· las jako środowisko życia
· gospodarka leśna
· polskie lasy
· elementy przyrody  ożywionej  i nieożywionej,
· naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska

· gatunki roślin, zwierząt  i grzybów chronionych w Polsce
· charakterystyka polskich parków narodowych 
· wykorzystanie przyrody przez człowieka,
· życie organizmów lądowych
· życie organizmów wodnych
· źródła zanieczyszczeń środowiska
· zależności między organizmami
· Ziemia – dom dla wszystkich organizmów
· Ziemia i jej zasoby

· globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
· sposoby oszczędzania zasobów naturalnych
· źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
· procesy glebotwórcze
· przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
· rolnictwo ekologiczne

Jubileusz 85 lecia Ligi Ochrony Przyrody

Zapraszamy na sesję jubileuszową, która odbędzie się 23 października o godzinie 16 w Sali Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1.

Powitanie

Witamy na nowo powstałej stronie Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Zapraszamy do śledzenia aktualności.