Życzenia Świąteczne

Wszystkim członkom i sympatykom 
Ligi Ochrony Przyrody 
składamy najlepsze życzenia, zdrowych,
spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd Okręgowy LOP w Krakowie