Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

7 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie XXXV edycji Konkursu.

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, w obecności Pana Michała Gosia zastępcy Dyrektora RDLP, Prezesa ZO LOP Alfreda Króla, zastępcy prezesa ZO SITLiD Piotra Bilańskiego, uczniowie - laureaci i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Po miłej uroczystości uczestnicy pojechali na część terenową do Nadleśnictwa Brzesko.

Alfred Król

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22 odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17A.

Zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane do właściwych Szkół.

dr inż. Alfred  Król

Przewodniczący Zarządu Okręgu LOP

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2022 roku wojewódzkiego Finału Olimpiady, laureatami i reprezentantami województwa Małopolskiego w finale centralnym OWE zostali:

1. Mikoś Aleksandra - VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

2. Hardzina Aleksandra - I LO im S. Staszica w Chrzanowie; ul. Piłsudskiego 14.

3. Łanocha Karol - I LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach; ul. Wyspiańskiego 2.

4. Guzdek Wiktoria - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

5. Żak Agnieszka - I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu; ul. Długosza 5.

6. Szczepka Julia - VIII  LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

7. Kwaśniewska Maja - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

 

w imieniu Jury OWE

Dr inż. Alfred Król

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu OWE

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej edycja 2021-2022

 

                                                                        Kraków 18.02.2022 r.

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej edycja 2021-22

 

              W roku bieżącym odbywa się XXXVII edycja, która obejmuje uczniów szkół średnich. W Małopolsce do Olimpiady przystąpiło 79 szkół, uczestniczyło 1405 uczniów. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Krakowie 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00, zakwalifikowało się 81 laureatów etapu szkolnego.                 

          Zarząd Okręgowy LOP w Krakowie jako organizator Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży szkół średnich w Małopolsce, informuje że Wojewódzki finał Olimpiady, który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 9:00 w Sali nr 130 Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  Al. 29Listopada 54.

          

                                                                   Dr inż. Alfred  Król

                                                          Przewodniczący Zarządu Okręgu LOP

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las - XXXV Edycji 2021-2022

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu  Mój Las - XXXV Edycji 2021-2022


Konkurs prowadzony był w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I- młodzież Szkół Podstawowych, Klasa I- III

                Temat: Na leśnej polanie.

Kategoria II- młodzież Szkól Podstawowych, kasa IV- VI

                Temat: Kropla, strumień, jezioro- leśny mokry świat.

Kategoria III- młodzież Szkól Podstawowych, klasa VII-VIII

               Temat: Jakie korzyści czerpiemy z lasu.

Kategoria IV – młodzież Szkół Ogólnokształcących i ponadpodstawowych Szkół zawodowych.

               Temat: Znaczenie różnorodności biologicznej  w lasach, mój wpływ na jej zachowanie.

          Na konkurs organizowany przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie oraz przez Zarząd Oddziału SITLiD w Krakowie wpłynęło 120 prac od uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Średnich. W okresie trudnej sytuacji w szkolnictwie, powodowanej pandemią COVID-19 oraz zmianami w prowadzeniu zajęć, na podkreślenie zasługuje duże zainteresowanie konkursem młodzieży szkół podstawowych a w szczególności uczniów klas I- III. Kategoria te reprezentowana była przez 102 nadesłane prace.

Komisja Konkursowa w składzie: Agata Stokłosa Wojtaś, Tadeusz Stanowski i Alfred Król, powołana do oceny otrzymanych prac, przygotowała listę uczestników których opracowania otrzymały najwyższe oceny.

W przygotowanym wykazie przedstawiono nazwisko autora pracy, nauczyciela i opiekuna opracowania oraz adres szkoły.

         W kategorii I najwyżej ocenione zostały prace następujących uczniów:

1. Zuzanna Nędza - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 2783788, Opiekun - Monika Kyrc.

2. Zuzanna Wołek - Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice, tel. (12) 2820061, Opiekun - Agata Kulczycka.

3. Wiktoria Zielińska - Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Szynwałdzie,33-158 Szynwałd 11, tel. (14) 6742010, Opiekun - Alicja Flis-Musiał.

4. Hanna  Zając - SSP nr 4 w Krakowie ul. Krowoderska 8, tel. (12) 4300182, Opiekun Elżbieta Sołtykowska.

5. Natalia Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie, ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków, tel.(12) 6532793, Opiekun - Katarzyna Gunia.

6. Antonina Zych - Szkoła Podstawowa 159 Sióstr Urszulanek w Krakowie, ul. Starowiślna 3, 31-038 Kraków, tel. (12) 4232054, Opiekun - Ilona Ożóg.

7. Aleksandra Wypasek - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Opiekun - Joanna Kocjan.

8. Oskar Żabka - Szkoła Podstawowa w Buczkowicach ul. Szkolna 2, 43-374 Buczkowice, tel. (33) 8176898, Opiekun - Wioletta Lolo.

          Najlepsze prace  w Kategorii II

1. Amelia Berniak - Szkoła Podstawowa w Spytkowicach ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice, tel.(33) 8791814, Opiekun - Renata Mazur.

2. Amelia Michalik - Szkoła Podstawowa w Ładnej  98B, 33-156 Ładna, tel. (14) 6745638, Opiekun- Wanda Półkszek - Budzik.

3. Igor Rajtar - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, ul. Batalionu Skała 12,30-962 Kraków, tel. (12) 6332144, Opiekun - Emilia Borowska,

4. Szymon Wardzała - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel.(14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkoszek-Budzik.

5. Anna Plebanek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel. (14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkoszek-Budzik.

6. Aleksander Żabka - Szkoła Podstawowa w Buczkowicach ul. Szkolna 2, 43-374 Buczkowice, tel. (33)8176898, Opiekun - Wioletta Lolo.

           Najlepsze prace w Kategorii    III

1. Adrian Zegar - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd, tel. (14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkosek-Budzik.

2. Aleksandra Kołodziej - Zespół Szkół w Tworkowej, Tworkowa 36, 32-863 Tworkowa, Opiekun - Joanna Święcicka.

3. Wiktoria Kościarz - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Opiekun - Małgorzata Baran.

4. Piotr Guściara - Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd. Tel.(14) 6742010, Opiekun - Wanda Półkosek-Budzik.

5. Olaf Meckier - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, ul. Batalionu Skała 12, 30-962 Kraków, tel. (12)6332144, Opiekun - Emilia Borowska

6. Tola Kempf-Kowalczyk - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, ul. Stradomska 10,31-158 Kraków, tel.(12) 4216745, Opiekun - Małgorzata Baran.

           Najlepsze prace w Kategorii IV

1. Maja Rakowska - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków, tel.  (12) 4229231 Opiekun - Agata Stokłosa-Wojtaś.

2. Kinga Kujacz - Zespół Szkół Zawodowych w Krakowie, Oś. Szkolne 18, 31-977 Kraków, tel. (12) 6441939, Opiekun - Lidia Szczukiewicz.

3. Zuzanna Ślusarczyk - V liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków tel. (12 ) 4229231, Opiekun - Agata Stokłosa-Wojtaś.

Za Zarząd Okręgu  LOP w Krakowie

Alfred Król