Szanowni opiekunowie Kół LOP,

Zwracamy się z prośbą o informacje dotyczącą rodzaju formy ochrony przyrody (rezerwatu, pomnika przyrody, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego lub  zespołu przyrodniczo-krajobrazowego), parku, cieku lub zbiornika wodnego która znajduje się w pobliżu szkoły. Pragniemy przygotować system współpracy z RDOŚ, zarządcą i środowiskiem naukowym w celu regularnego monitoringu i skutecznej ochrony obiektów.

„Pobliże szkoły” należy rozumieć jako odległość, która umożliwia częste wykorzystywanie obiektu do prowadzenia zajęć w terenie, wycieczek klasowych, ewentualnie samodzielne odwiedzanie obiektu przez uczniów, członków LOP.

ZO LOP podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie działalności Ligi Ochrony Przyrody w tym Szkolnych Kół współpracujących w ramach działań wokół form ochrony przyrody.

 

Prosimy o wiadomość e-mail na adres: lop.kraków@onet.eu

 

 

 ZO LOP w Krakowie