Liga Ochrony Przyrody z tytułem Lidera Ochrony Środowiska 2018!

Jest nam bardzo miło poinformować, że Liga Ochrony Przyrody otrzymała tytuł Lidera Ochrony Środowiska 2018 w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA. Konkurs był organizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Wyróżnienie z rąk Ministra Środowiska odebrał Wiceprezes Janusz Łakomiec dnia 9 października br. podczas targów ochrony środowiska – POL-ECO SYSTEM 2019 w Poznaniu.
Wyróżnienia zostało przyznane za całokształt działalności statutowej LOP w roku 2018 r.

Z głębokim żalem żegnamy Pana Profesora Jana Szyszko


  
Z głębokim żalem żegnamy
Pana Profesora
Jana Szyszko

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

wielkiego Polaka, światowej sławy uczonego i prawego, szlachetnego Człowieka. Całe swoje piękne życie poświęcił służeniu prawdzie. Obrona polskiej racji stanu, polskich zasobów naturalnych, zwłaszcza lasów,  była Jego życiową pasją. Za swoją postawę doświadczył wielu ataków i niezrozumienia, ale nigdy się nie poddał, nie zdezerterował. Odważnie walczył o to co kochał, służąc Polsce i ludziom. Zachowamy na zawsze w pamięci przyjaźń i życzliwość śp. Profesora dla Ligi Ochrony Przyrody.

          Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie

XXXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las 2019-2020

XXXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las
2019-2020
 
Konkurs prowadzony jest w Czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I -młodzież szkół podstawowych klasa I-III;
Kategoria II -młodzież szkół podstawowych klasa  IV-VI;
Kategoria III -młodzież szkół podstawowych klasa VII- VIII;
Kategoria IV -młodzież szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Tematyka konkursu:
Kategoria I – Leśne smakołyki;
Kategoria II – Leśni lotnicy;
Kategoria III- Formy ochrony przyrody w mojej okolicy;
Kategoria IV – Las który leczy.

Prace konkursowe muszą być opatrzone:
1. Imieniem i nazwiskiem autora;
2. Dokładnym adresem szkoły, z nr telefonu;
3. Imieniem i nazwiskiem nauczyciela opiekuna pracy.

Prace konkursowe kierować na adres: 
ZO LOP w Krakowie 
Al. Słowackiego 17A 
31-159 Kraków
do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Prace wyróżnione w I etapie regionalnym są nagradzane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Po dwie najlepsze prace z każdej kategorii przesłane zostaną do II etapu konkursu
Do Zarządu Głównego SITLiD w Warszawie.

Proszę o zainteresowanie uczniów i opiekunów. Serdecznie zapraszamy.
                                   
Zarząd Okręgu LOP w Krakowie                                                                               

Finał centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Tucholi


REPREZENTANKA MAŁOPOLSKI KAMILA KRYGICZ
W ZŁOTEJ  DIESIĄTCE  W POLSCE
Finał  centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Tucholi

          Etap centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE) odbył się w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi w Borach Tucholskich (województwo kujawsko-pomorskie) w dniach 7-9 czerwca 2019 r. Łącznie w tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział około 25 tys. uczniów z całego kraju. W finale uczestniczyło 112 uczniów wyłonionych w wojewódzkim etapie Olimpiady. Małopolskę reprezentowali młodzi ekolodzy: Krzysztof Bratek, Maciej de Junosza Załuski, Adrianna Kawula, Aleksandra Kozik, Szymon Król, Kamila Krygicz, Kacper Pamula. Opiekunem grupy był dr inż. Mateusz Jakubiak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
          Finał Olimpiady obejmował dwie części: testową, która odbyła się w sobotę 8 czerwca i ustną w niedzielę 9 czerwca. Sobotni poranek rozpoczął się uroczyście, od występu orkiestry reprezentacyjnej Lasów Państwowych złożonej z uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi. Orkiestra wypełniła energią aulę wykonując między innymi „Welcome to the Jungle” Guns N' Roses, „Oye Como Va” Carlos Santana/Tito Puente i fragment "New York, New York". Po wstępie oraz przywitaniu przez organizatorów finaliści przystąpili do testu pisemnego OWE oraz konkursu „IX Eko Test Toyoty” zorganizowanego przez sponsora strategicznego Olimpiady - Toyota Motor Poland. Część testowa składała się z 50 pytań z bardzo szerokiego zakresu wiedzy ekologicznej. Wyniki testu zostały ogłoszone w niedzielę 9 czerwca.


          Do etapu ustnego zakwalifikowało się 10 najlepszych uczniów, którzy uzyskali 43-45 punktów na 50 możliwych. Finał ustny składał się pytań z ekologii i biologii oraz inżynierii i ochrony środowiska. W ramach pytań wizualno-głosowych zadaniem uczestników było rozpoznanie i określenie nazwy rośliny na podstawie otrzymanej gałązki lub kory oraz rozpoznanie zwierzęcia na podstawie jego głosu. Spośród reprezentujących Małopolskę uczniów do grona laureatów zakwalifikowała się Kamila Krygicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju (opiekunka merytoryczna - Agata Dworszczak). Natomiast  pierwsze miejsce w Polsce zdobył Filip Gągorowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (opiekunka merytoryczna - Kinga Marcińczak Kamila, będąc jedną z 10 najlepszych uczestniczek tegorocznej OWE, ma zagwarantowany wstęp na różne kierunki prestiżowych uczelni w Polsce a ponadto otrzymała nagrody rzeczowe i pojedzie, wraz z dziesiątką laureatów, na wakacyjną wyprawę na Cypr ufundowaną przez Toyota Motor Poland.


          Organizatorzy dbając o przebieg części konkursowej Olimpiady również postarali się o walory turystyczno-edukacyjne pobytu w Borach Tucholskich. Uczestnicy Olimpiady mieli możliwość przeprowadzenia jazdy testowej samochodami hybrydowymi i elektrycznymi Toyota i Lexus. A w sobotnie popołudnie wzięli udział w sesji terenowej. Pierwszym przystankiem był "Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie” Nadleśnictwa Woziwoda, gdzie uczestniczy mieli możliwość nie tylko zapoznać się z fauną i florą Borów Tucholskich ale również z historią i wyzwaniami zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe. Duże wrażenie na wszystkich wywarła wizyta w Nadleśnictwie Rytel, gdzie w 2017 roku huraganowy wiatr w ciągu kilku godzin zniszczył 11 tysięcy hektarów lasu.  Zniszczenia, nazwane „Klęską 1000-lecia”, pozostawiły po sobie przerażający krajobraz połamanego lasu. Tereny pohuraganowe zostały uprzątnięte i systematycznie są obejmowane nowymi nasadzeniami, z których w przyszłości wyrosną lasy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się zarówno z siłą destrukcyjną przyrody jak również z gospodarką nasienną Lasów Państwowych, której głównym celem jest zachowanie naturalnego zróżnicowania genetycznego populacji krajowych gatunków drzew leśnych jak sosna zwyczajna – ekotyp sosny tucholskiej. Sesja terenowa zakończyła się zwiedzaniem największej architektonicznej atrakcji Borów Tucholskich unikatowej budowli hydrotechnicznej z połowy XIX w. - akweduktu w Fojutowie. Akwedukt prowadzi wody Wielkiego Kanału Brdy ponad korytem Czerskiej Strugi. Różnica poziomów w tych dwóch krzyżujących się ciekach wodnych wynosi 9 metrów. Mimo zmęczenia wyprawą, pięknej i upalnej pogody Ekoforum czyli wieczorna wymiana poglądów na temat przyrody, Borów Tucholskich i ochrony środowiska, trwała do późnych godzin wieczornych…


          Naszej Laureatce Kamili i wszystkim finalistom gratulujemy osiągniętego sukcesu oraz niezwykle szerokiej wiedzy ekologicznej. Serdeczne podziękowania składamy również dla organizatorów, sponsorów i wolontariuszy zaangażowanych w zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady oraz stworzenie przyjaznej atmosfery. Specjalne podziękowania należą się Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, który zapewnił uczestnikom komfortową podróż busem do odległej od Krakowa Tucholi.
          Uczniów i nauczycieli zainteresowanych kolejną, XXXV edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej już teraz zapraszamy do licznego udziału. Warto zaznaczyć, że finaliści olimpiady nie tylko mogą przeżyć przygodę wyjeżdżając na finał centralny, nawiązać znajomości i przyjaźnie, ale również mają zagwarantowany wstęp na wiele kierunków studiów na uczelniach wyższych, a na niektórych uczelniach medycznych w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują 100% punktów z biologii.
Wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy wspaniałych wakacji!

Mateusz Jakubiak

Wyjazd Szkoleniowy - 14 września 2019 roku na teren Ziemi Tarnowskiej


                                                              Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
                                                              Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Wzorem ubiegłego roku dla spełnienia Waszych propozycji we wrześniu bieżącego roku, Zarząd Okręgowy LOP organizuje wyjazd szkoleniowy. Szkolenie odbyłoby się 14 września 2019 roku na terenie Ziemi Tarnowskiej z następującym programem:
1.Wyjazd z Krakowa do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Polichtach i realizacja programu szkolenia. (koło Gromnika).
2. Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto” na Pogórzu Ciężkowickim.
3.Muzeum Przyrodnicze im, Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.
4.Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
5.Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Wielkiej.

W trakcie objazdu planowany jest obiad. Szkolenie odbędzie się na koszt ZO LOP w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy. Czekamy na imienne zgłoszenia na adres e-mail ZO LOP oraz telefonicznie, do końca lipca. Niezbędne jest to do celów organizacyjnych.

Z okazji zasłużonych wakacji przekazuję serdeczne życzenia szczęśliwego, miłego i rodzinnego odpoczynku w pełnym zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Szczegółowe informacje o miejscu zbiórki i godzinie odjazdu podane zostaną w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej http://krakow.lop.org.pl/

W imieniu Zarządu z koleżeńskimi pozdrowieniami
Alfred Król

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ELIMINACJE II STOPNIA - OKRĘGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM


XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
ELIMINACJE II STOPNIA – OKRĘGOWE
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
PRZEPROWADZONE W  KRAKOWIE W SOBOTĘ 6 KWIETNIA 2019 R.

LISTA FINALISTÓW
 KTÓRZY UZYSKALI 70% (I WIĘCEJ%) POPRAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE PISEMNYM

Lp
Nazwisko
i imię
Klasa
Ilość punktów
(test)
Nazwa i adres szkoły
Opiekun
1
Bratek Krzysztof

2
112,85
(46)
V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego,
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,
Powiat Kraków
Jakub Kręgiel
2
Pamuła Kacper
3
103,85
(41)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica,
ul. J. Piłsudskiego 14 ,
32-500 Chrzanów,      
Powiat Chrzanowski
Bożena Bierca
3
Kozik Aleksandra
3
103,28
(42)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Długosza,
ul. J. Długosza 5
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Małgorzata Szkarłat - Mleczko
4
Krygicz Kamila
3
101,71
(41)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Eugeniusza Romera, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka Zdrój
Powiat Nowotarski

Agata Dworszczak
5
Maciej
de Junosza Załuski
2
100,57
(41)
Kostka Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki
ul. Spółdzielców 5,
30-682 Kraków
Powiat Kraków
Anna Kuczkowska Kuźniar
6
Kawula Adrianna


3
97,85
(39)
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów
Powiat Tarnowski
Dominika  Jurasz
7
Król Szymon
2
96,14
(39)
V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego,
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,
Powiat Kraków
Elżbieta Opozda - Zuchmańska
8
Kotarba Jan
2
95,19
(39)
Liceum Ogólnokształcące   im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Partyzantów 15,
33-340 Stary Sącz
Powiat Nowosądecki
Wiesława Legutko
9
Kurek Karolina
2
94,14
(37)
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Jagiellońska 8
32-400 Myślenice
Grażyna Łętocha
10
Przywara Grzegorz
3
91,42
(36)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego
pl. Ks. Czaplińskiego 1,
 32-700 Bochnia
Izabela Mączka
11
Kokosza Filip
1
90,14
(37)
Zespół Szkól Elektryczno-Mechanicznych
im. Gen. J. Kustronia
ul. B. Limanowskiego 4
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Edyta Nowak
12
Brdej Piotr
3
90,00
(36)
Ogólnokształcące Liceum Akademickie  Jezuitów
ul. ks Piotra Skargi 10
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Katarzyna Socha
13
Lach Michał
3
36
IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, w Zespole SO Nr 1
ul. C. K. Norwida 22,
33-101 Tarnów
Powiat Tarnowski
Krzysztof Mucha
14
Sordyl Karol
3
36
Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego,
ul. S Wyspiańskiego 2,
32-650 Kęty
Powiat Oświęcimski
Maciej Hejnowicz
15
Gacoń Weronika
1
35
III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza,
ul. Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów
Powiat Tarnowski
Joanna Wójcik
16
Lelito Grzegorz
1
35
Zespół Szkól Elektryczno-Mechanicznych
im. Gen. J. Kustronia
ul. B. Limanowskiego 4
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Edyta Nowak
17
Stawiarska Maja
1
35
Ogólnokształcące Liceum Akademickie  Jezuitów
ul. ks Piotra Skargi 10
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Edyta Nowak
18
Więckowska Anna
2
35
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” , Piekary 2,
32-060 Liszki
Laura Czajka
19
Wiśniewski Piotr
3
35
I Liceum Ogólnokształcące,
ul Polna 8, 32-300 Olkusz
Powiat Olkuski
Bożena Matusik          Drugi etap Olimpiady odbył się zgodnie z wytycznymi w sobotę 6 kwietnia 2019 r. w sali nr 130 Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2 etapie uczestniczyło 78 zawodników, co stanowi 77,23% zawodników znajdujących się na liście obecności. Do zawodów nie zgłosiło się 23 zawodników (nieobecni). Tytuł finalisty (70% i więcej poprawnych odpowiedzi) uzyskało 19 zawodników co stanowi 24,35% wszystkich obecnych na eliminacjach zawodników. Zawodników oceniało Jury w składzie: dr hab. Beata Gola, dr inż. Marcin Guzik, dr inż. Mateusz Jakubiak, mgr inż. Jakub Kałużny, dr inż. Alfred Król, mgr inż. Tadeusz Stanowski, dr Agata Stokłosa-Wojtaś pod przewodnictwem prof. dr hab. Barbary Krzysztofik. Do części ustnej, po dogrywce, przystąpiło 12 zawodników. Reprezentacja Województwa Małopolskiego składa się z siedmiu zawodników: Krzysztof Bratek, Kacper Pamuła, Aleksandra Kozik, Kamila Krygicz, Maciej de Junosza Załuski, Adrianna Kawula i Szymon Król.

          Opiekunem drużyny 7 zawodników reprezentujących Województwo Małopolskie na eliminacjach centralnych  będzie: dr inż. Mateusz Jakubiak, telefon mobilny: 696-771-285
e-mail: jakubik@agh.edu.pl
           Finał Centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie sie w Województwie Kujawsko - Pomorskin, ww dniach od 7 do 9 czerwca 2019 r.