Jubileuszowa sesja z okazji 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Małopolsce.

Konferencja z okazji 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Małopolsce, odbyła się 7 lutego b.r. w Krakowie. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości reprezentujących uczelnie, instytuty naukowe, organizacje rządowe, samorządowe, zawodowe i społeczne.
W obradach uczestniczył Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr hab. Sylwester Tabor, Wojewódzki Konserwator Przyrody dr Bożena Kotońska, przedstawicielka Prezydenta Krakowa Pani Krystyna Śmiałek, Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Staniszewska.
Z Instytucji i organizacji współpracujących z Ligą Ochrony Przyrody obecni byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i w Katowicach, nadleśnictw, SITliD, Polskiego Związku Łowieckiego, oświaty oraz prasy.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartości naukowe i poznawcze wszystkich referatów prezentowanych podczas konferencji.

Zarząd Okręgowy LOP przygotuje sprawozdanie z przebiegu Jubileuszowej Sesji, a następnie przekaże do zamieszczenia w czasopiśmie Przyroda Polska.

Prezes ZO LOP w Krakowie
Alfred Król

Konkurs Mój Las - edycja XXVIII 2014/2015 - Laureaci etapu II w Okręgu Krakowskim LOP

KONKURS MÓJ LAS EDYCJA XXVIII 2014/2015
Laureaci etapu II w Okręgu Krakowskim LOP

Kategoria I: Leśne skarby – dary lasu:
Mariola Słota. Szkoła Podstawowa w Otfinowie. Opiekun: Jadwiga Dziubla;
Magdalena Patryjak. Szkoła Podstawowa w Otfinowie.  Opiekun: Jadwiga Dziubla;
Tomasz Nalepka. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Opiekun: Barbara Wiech i Alicja Flis – Musiał;
Justyna Szuran. . Szkoła Podstawowa w Otfinowie. Opiekun: Jadwiga Dziubla;
Aleksandra Lipińska. Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich. Opiekun: Zdzisława Posełek.
Wyróżnione prace:
Nikola Smoleń. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Opiekun: Barbara Wiech i Alicja Flis – Musiał;
Klaudia Mądel. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Opiekun: Barbara Wiech i Alicja Flis – Musiał.

Kategoria II: Co wiem o pracy leśnika:
Patrycja Kmiecik. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.  Opiekun:  Alicja Flis – Musiał;
Szymon Zawadziński. Szkoła Podstawowa nr 21 im. W. Jagiełły w Krakowie, Opiekun: Emila Borowska;
Olaf Kubin. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach. Opiekun: Jolanta Wojtas;
Kacper Pieprzyca, Szkoła Podstawowa w Staniątkach. Opiekun: Iwona Piwowarczyk;
Aleksandra Jacher. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie. Opiekun: Alicja Flis – Musiał.
Wyróżniona prace:
Aleksandra Piotrowska. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Podłężu. Opiekun: Jolanta Kuźma;
Magdalena Budkiewicz. Szkoła Podstawowa w Staniątkach.  Opiekun: Iwona Piwowarczyk;
Marcin Rajtar. Szkoła Podstawowa nr 21 im. W. Jagiełły w Krakowie. Opiekun: Emila Borowska.

Kategoria III. Drewno - surowiec przyjazny człowiekowi:
Karolina Brudnik.  Niepubliczne Gimnazjum Św. Brata Alberta w Podłężu, Opiekun Jolanta Kuźma;
Julia Myszkowska. Społeczne Gimnazjum Nr 7, im.  J. Słowackiego w Krakowie. Opiekun: Agata Stokłosa Wojtaś;
Franciszek Bednarek. Społeczne Gimnazjum Nr 7, im. J. Słowackiego w Krakowie. Opiekun: Agata Stokłosa Wojtaś;
Karolina Nowak. Publiczne Gimnazjum w Otfinowie, Opiekun: Jadwiga Dziubla;
Sara Łukasik. Społeczne Gimnazjum Nr 7, im. J. Słowackiego w Krakowie. Opiekun: Agata Stokłosa Wojtaś.

Wyróżnione prace:
Wiktoria Bartosi. Niepubliczne Gimnazjum Św. Brata Alberta w Podłężu. Opiekun Jolanta Kuźma.

Kategoria IV Historia leśnictwa w moim regionie:
Michalina Kołodziejczyk. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie.  Opiekun: Lidia Szczukiewicz;
Gabriela Ziarko. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie. Opiekun: Lidia Szczukiewicz;
Katarzyna Pietkiewicz. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Im. Wincentego Witosa, Technikum Architektury Krajobrazu w Nawojowej. Opiekun: Joanna Hołownicka Plaszczyk.