Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego !

KRS 0000113431
LIGA OCHRONY PRZYRODY

Wpisz w formularzu podatkowym numer KRS 0000113431, pod którym widnieje Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Możesz także wskazać konkretny cel, jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Aby wspomóc Zarząd Okręgu LOP w Krakowie, wpisz jako cel szczegółowy "dla Zarządu Okręgu LOP w Krakowie".

Pieniądze 1,5% podatku należnego na konto Ligi Ochrony Przyrody przekaże urząd skarbowy.