XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - protokoły szkolnego etapu konkursu

 Szanowni Państwo!


Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie

Al. Słowackiego 17a

31-159 Kraków

Z wyrazami szacunku, 

dr inż. Sebastian A. Tylkowski 

Prezes ZO LOP


 

Spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP

Jeśli Członkowie Kół z Oddziałów należących do Krakowskiego Okręgu korzystali już ze środków z budżetu obywatelskiego i/lub mieli styczność z możliwością aplikowania o te środki, to ZG LOP liczy na pomoc w przekazaniu najważniejszych informacji w tym zakresie pozostałym Zarządom Okręgowym. Planowane jest spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP np. warsztaty terenowe dla uczniów, nasadzenia, pielęgnacja zieleni itp. itd. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie, aktywny udział oraz pomoc od tych z Państwa którzy mają doświadczenie w tym zakresie - istnieje możliwość przekazania linku do spotkania osobom zainteresowanym/znającym temat z naszego, Krakowskiego Okręgu. W razie ewentualnych uwag, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, 
Dr inż. Sebastian A. Tylkowski Prezes ZO LOP


 

Sprawozdanie z Krajowego Zjazdu LOP

W dniu 9 grudnia br. w Ryni w Ośrodku AMW Rewita miał miejsce XXX Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody.

Uczestniczyło w nim liczne grono delegatów ludzi, którzy współpracują ze sobą, znają swoje podwórka działania i są zaprzyjaźnieni. Ta przyjaźń to efekt wspólnych działań, wymiany doświadczeń, czasem ostrych burzy mózgów. 

Spotkanie prowadzone było z zaangażowaniem, właściwą dyscypliną czasową, z przemyślanymi rozwiązaniami opartymi na obowiązującym prawie, z kulturą i życzliwością dla nas delegatów. 

Delegaci Zjazdu wybrali władze LOP w tym Członków Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w osobach:

Dr hab. inż. Krystian Szczepański - Prezes

Piotr Zacharski - Wiceprezes

Waldemar Dudziński - Skarbnik

Elżbieta Wolska-Zdunek - Sekretarz

Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski - Członek

Jacek Koba- Członek

Lucja Supera - Członek

Spotkanie wniosło nadzieję na to, iż LOP przetrwa nie tylko najbliższe 5 lat, do swoich 100 urodzin, ale stanie się ponownie organizacją liczną, silną, potrzebną i skuteczną. 

Tego należy życzyć nowo wybranym Władzom i wszystkim Członkom LOP.


Barbara Mirek Michalska

Wiceprezes ZO LOP w Krakowie

Wydarzenie - facebook ZG LOP