Przekaż 1,5% podatku dochodowego na Ligę Ochrony Przyrody

 Przekaż 1,5% podatku dochodowego na Ligę Ochrony Przyrody


Wpisz w formularzu podatkowym numer KRS 0000113431, pod którym widnieje Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.


Możesz także wskazać konkretny cel, jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Aby wspomóc Zarząd Okręgu LOP w Krakowie, wpisz jako cel szczegółowy "dla Zarządu Okręgu LOP w Krakowie".

Wojewódzki Finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce 15 kwietnia 2023 r.

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie jako organizator XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce uprzejmie informuje, że w roku 2023 Wojewódzki finał Olimpiady odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 10:00 w Sali nr 130, w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie Aleja 29 Listopada 54.

Serdecznie zapraszamy.

Alfred Król prezes ZO LOP w Krakowie