Komunikat o nowym koncie bankowym

 KOMUNIKAT
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie
informuje, że
został otwarty nowy rachunek bankowy nr

41 1750 0012 0000 0000 2696 2358
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Krakowie
Al. Juliusza Słowackiego 17 A, 31-159 Kraków

w banku:
Raiffeisen Bank Polska S. A.
 
 Drogich Członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, a także szanownych Darczyńców uprzejmie prosimy o dokonywaniu wpłat na wymienione wyżej konto.

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w V edycji konkursu ekologicznego

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w V edycji konkursu ekologicznego.

Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 19 grudnia 2014 roku.

Konkurs jest skierowany do każdego ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.
Konkurs jest dwuetapowy (etap szkolny i finałowy) i ma formę testu otwartego.
Etap szkolny – 14 stycznia 2015 r. o godz. 11:00-12:30.
Etap finałowy- 23 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00-11:30.
Uwaga!!!! Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły www.sp62krk.nazwa.pl 
Rejestracja do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.sp62krk.nazwa.pl w zakładce rejestracja do konkursu.
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Pani Anety Giemzik, dane kontaktowe: tel. 600 705 438 lub konkurs.eko.sp62@gmail.com

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Do pobrania pliki dotyczące konkursu:

XXVIII edycja Kokursu Mój Las na lata 2014/2015

Zapraszamy wszystkie szkoły znajdujące się w zasięgu działania Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, a zwłaszcza z byłego Województwa Bielskiego i byłego Województwa Tarnowskiego.
Najlepsze prace z danej szkoły należy przesłać do Zarządu Okręgu LOP w Krakowie al. Juliusza Słowackiego 17A, 31-159 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2014 r. 
Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Informacja dla uczestników wycieczki do Krościenka 20 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy wycieczki wyjeżdżają autokarem do Krościenka w środę 20 sierpnia 2014 r. o godzinie 7:30 z parkingu usytuowanego w rejonie Ronda Matecznego w sąsiedztwie Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Mateczny. 
Przewidywany powrót pomiędzy godz. 18:00 i 19:00.

Wyjazd szkoleniowy na teren Pienin i Nadleśnictwa Krościenko dla opiekunów Szkolnych Kół LOP

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie organizuje dla opiekunów Szkolnych Kół LOP wyjazd szkoleniowy na teren Pienin i Nadleśnictwa Krościenko.
W programie przewidujemy wejście do rezerwatów Homole i Biała Woda oraz zwiedzanie Zamków w Czorsztynie i Niedzicy. Wyjazd nastąpi 20 sierpnia 2014 r. z Krakowa. Szczegóły dotyczące miejsca spotkania oraz pełnego programu przedstawione zostaną w terminie późniejszym.
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu, przygotowywanym w pełnym zakresie na koszt Zarządu Okręgu LOP i Nadleśnictwa Krościenko.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ZO LOP w Krakowie drogą elektroniczną lop.krakow@onet.eu lub telefoniczną tel.: 602 211 904 lub 012 630 52 94.
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

Potrójny sukces małopolskich licealistów w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Reprezentacja Małopolski na finale centralnym w Supraślu. Trzecia z prawej Aleksandra Kowalczyk, drugi z prawej Tomasz Pietrusiak – z-ca dyr. Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.
W dniach 6-8 czerwca 2014 r. odbył się w Supraślu finał centralny XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W finale krajowym wzięło udział 112 uczniów szkół średnich – po 7 najlepszych z każdego województwa, wyłonionych spośród 29 tysięcy uczniów biorących udział w olimpiadzie w całej Polsce. Największym małopolskim sukcesem może poszczycić się Aleksandra Kowalczyk – uczennica I klasy III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, która została jednym z dziesięciu laureatów olimpiady zajmując, jak na uczennicę I klasy bardzo wysokie, III miejsce w finale centralnym. Jako laureatka uzyskała zwolnienie z egzaminów wstępnych na 62 uczelnie w kraju na kierunkach przyrodniczych. Ponadto na 1900 szkół średnich z całej Polski 2 małopolskie szkoły: III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie i IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie zajęły bardzo wysokie II i III miejsce w Polsce w rankingu ogólnopolskim. Dzięki temu osiągnięciu do obu szkół trafią wspaniałe nagrody w postaci tablic multimedialnych i zestawów mikroskopowych. Pierwsze miejsce w finale centralnym zajął Patryk Misiak z Mielca  (Województwo Podkarpackie).
Pozostali nasi zawodnicy również spisali się na medal i niewiele brakowało i mielibyśmy więcej laureatów. Anna Wróbel z I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu i Mateusz Rosa z II LO im. Ks. J. Tischnera w Rabce byli o włos od  wejścia do ścisłego finału. Zabrakło im do szczęścia 1 punktu. Mateusz   będzie miał szanse powalczyć jeszcze dwukrotnie bo to pierwszoklasista i bardzo obiecujący chłopak. Ania natomiast jest już po trzeciej klasie więc  dla niej była to ostatnia szansa w tej olimpiadzie. 
Gratulujemy uczestnikom i ich opiekunom osiągniętych sukcesów i serdecznie dziękujemy. za tak wspaniałe reprezentowanie Małopolski na centralnym finale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Opiekunem drużyny reprezentantów Małopolski był pan Krzysztof Mucha nauczyciel w IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie. Gościem specjalnym Olimpiady, zaproszonym przez Główny Komitet Olimpiady do Jury etapu centralnego, był dwukrotny finalista etapu centralnego XI i XIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Tomasz Pietrusiak, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej serdecznie dziękuje Marszałkowi Województwa Małopolskiego za zapewnienie  transportu naszej drużyny wygodnym busem do tak odleglego miejsca finału centralnego i panu dyrektorowi Tomaszowi Pietrusiakowi za życzliwe słowo i duchowe wsparcie naszych zawodników na finale centralnym.
Tadeusz Stanowski
 
Aleksandra Kowalczyk, druga z lewej, otrzymuje dyplom z rąk dr Małgorzaty Falenckiej – Jabłońskiej Przewodniczącej Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Laureaci finału centralnego w Supraślu. Pierwsza z lewej Aleksandra Kowalczyk
Pierwsza z prawej Aleksandra Kowalczyk otrzymuje dyplom od prezesa LOP w Krakowie  dr inż. Alfreda Króla

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - lista Reprezentantów Województwa Małopolskiego

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

ELIMINACJE  II  STOPNIA  W  WOJEWÓDZTWIE  MAŁOPOLSKIM
PRZEPROWADZONE  W   KRAKOWIE  W  SOBOTĘ  12  KWIETNIA  2014  R.


LISTA REPREZENTANTÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Lp
Nazwisko i imię
Klasa
Nazwa  szkoły
Opiekun

1
Patryk Baniak
II
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II,
Tarnów
Krzysztof Mucha
2
Anna Wróbel
III
ZSO I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza,   Nowy Sącz
Małgorzata Kuźma
3
Alicja Sobieraj
I
Publiczne Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,  Myślenice
Małgorzata Twardowska
4
Mateusz Galus
III
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,  Tarnów
Ewa Matuła
5
Mateusz Rosa
I
Liceum Ogólnokształcące im Ks. Józefa Tishnera,
Rabka Zdrój
Jacek Sobczyk
6
Aleksandra Kowalczyk
I
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,  Tarnów
Ewa Matuła
7
Alina Kumorek
II
V Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II,
Tarnów
Krzysztof Mucha


Opiekunem drużyny 7 zawodników reprezentujących Województwo Małopolskie na eliminacjach centralnych  będzie:
Tadeusz Stanowski
telefon mobilny: 788-731-731,

Opiekunem rezerwowym drużyny 7 zawodników reprezentujących Województwo Małopolskie na eliminacjach centralnych  będzie:
Krzysztof Mucha
telefon mobilny: 668-973-003


Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Województwo Małopolskie


XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - lista Finalistów którzy uzyskali 70% i więcej poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
ELIMINACJE II STOPNIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
PRZEPROWADZONE W  KRAKOWIE W SOBOTĘ 12 KWIETNIA 2014 R.

LISTA FINALISTÓW  KTÓRZY UZYSKALI
70% (I WIĘCEJ%) POPRAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE PISEMNYM

Lp
Nazwisko i imię
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Patryk Baniak
II
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
2
Anna Wróbel
III
ZSO Nr 1,I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza  Nowy Sącz
Małgorzata Kuźma
3
Alicja Sobieraj
I
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  Myślenice
Małgorzata Twardowska
4
Mateusz Galus
III
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 Tarnów
Ewa Matuła
5
Mateusz Rosa
I
Liceum Ogólnokształcące im Ks. Józefa Tishnera
Rabka Zdrój
Jacek Sobczyk
6
Aleksandra Kowalczyk
I
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Tarnów
Ewa Matuła
7
Alina Kumorek
II
V Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
8
Katarzyna Góra
II
ZSO Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza,  Nowy Sącz
Małgorzata Kuźma
9
Krzysztof Więckowski
I
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków
Edyta Heiza
10
Oliwia Kawa
I
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Tarnów
Ewa Matuła
11
Izabela Łysoń
I
I Liceum Ogólnokształcące 34-100 Wadowice, ul. A. Mickiewicza 16
Agata Skorupa
12
Kamil Borończyk
IV
ZS Ogólnokształcących Technikum,  Bobowa

Grażyna Kurzawa
13
Aleksandra Nikoniuk
III
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
 Kraków
Karol Dudek
14

Patrycja Biedra

II
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków
Edyta Heiza
15
Marcelina Buksa
III
ZS i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika
Kalwaria Zebrzydowska
Lidia Zięba-Maziarka
16
Adam Horowski
III
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
Nowy Sącz
Katarzyna Socha
17
Anna Kopeć
I
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Tarnów
Beata Chumińska
18
Angelika Lofek
III
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. Józefa Tischnera Wadowice
Agnieszka Rajda
19
Michał Mączka
I
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
20
Ewa Pierzchała
III
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica  Chrzanów
Beata Łapuszek
21
Miłosz Tomarzewski
II
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica Chrzanów
Bożena Bieno
22
Anna Gajdosz
III
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego,  Kraków
Elżbieta Ćwioro
23
Daria Kaczorowska
II
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Myślenice
Małgorzata Twardowska
24
Justyna Maciarz
III
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza      Kraków
Agata Kurek
25
Jakub Pękala
II
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Tarnów
Mariusz Pis
26
Wojciech Podłęcki
II
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.  Mikołaja Kopernika Brzesko
Krystyna Pawłowska
27
Zofia Porębska
III
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej  Kraków
Danuta Bigaj

Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
w Województwie Małopolskim