Jubileuszowa sesja z okazji 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Małopolsce.

Konferencja z okazji 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Małopolsce, odbyła się 7 lutego b.r. w Krakowie. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości reprezentujących uczelnie, instytuty naukowe, organizacje rządowe, samorządowe, zawodowe i społeczne.
W obradach uczestniczył Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. dr hab. Sylwester Tabor, Wojewódzki Konserwator Przyrody dr Bożena Kotońska, przedstawicielka Prezydenta Krakowa Pani Krystyna Śmiałek, Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Staniszewska.
Z Instytucji i organizacji współpracujących z Ligą Ochrony Przyrody obecni byli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i w Katowicach, nadleśnictw, SITliD, Polskiego Związku Łowieckiego, oświaty oraz prasy.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartości naukowe i poznawcze wszystkich referatów prezentowanych podczas konferencji.

Zarząd Okręgowy LOP przygotuje sprawozdanie z przebiegu Jubileuszowej Sesji, a następnie przekaże do zamieszczenia w czasopiśmie Przyroda Polska.

Prezes ZO LOP w Krakowie
Alfred Król