Relacja z uroczystego zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego - VI edycja w Krakowie

VI Ogólnopolski Konkurs ekologiczny

Gala wręczenia nagród

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Komandora por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz szósty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu:
·       rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów
·        zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy  przyrodniczej
·       wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych
·       zrozumienie współzależności człowieka i środowiska
·       promowanie środowiska lokalnego
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 2500 uczestników z aż czterech województw, z ponad 160 szkół. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 79 uczniów. Ostatecznie spośród finalistów wyłoniono 31 laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.
Gala wręczenia nagród odbyła się na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17 czerwca 2016r. Na galę przybyli przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII, Nadleśnictwa Krzeszowice i Niepołomice oraz Babiogórskiego Parku Narodowego. Nie zabrakło także Przedstawiciela Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie sprawującego honorowy patronat nad Konkursem, Byli obecni również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.
Laureaci pojawili się na gali w towarzystwie opiekunów merytorycznych oraz rodzin. Każdy laureat otrzymał nagrody ufundowane przez licznych sponsorów konkursu. Laureatka pierwszego miejsca Korus Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani otrzymała dodatkowo voucher na spływ Dunajcem ofiarowany przez dyrekcję Pienińskiego Parku Narodowego. Opiekunowie merytoryczni za włożony trud również otrzymali upominki od organizatorów.
Podczas gali nie obyło się bez prelekcji zaproszonych gości. Tegoroczną edycję konkursu uświetnił pokaz multimedialny przedstawiciela Babiogórskiego Parku Narodowego Pana Macieja Mażula, prezentujący piękno babiogórskiej przyrody.
Anna Bekas
nauczyciel przyrody,
koordynator VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

Foto. Beata Miśtak