XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W  SOBOTĘ 22 KWIETNIA 2017 R.
W SALI  WYKŁADOWEJ WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
UL. 29  LISTOPADA 54. ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 10:00

Sprawdzanie listy obecności o godzinie 9:40


Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu drugiego znajduje się stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie: