Szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, zorganizował szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie miało miejsce 15 września 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Pracownicy Parku Pani Grażyna Trybała i Tomasz Urbaniec, przedstawili informacje o walorach przyrodniczych Parku oraz występujących zagrożeniach powodowanych przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, zaprezentowali również ciekawe projekty edukacyjne przygotowywane i realizowane przez Babiogórski Park Narodowy, dla uczniów i nauczycieli szkól podstawowych i średnich Małopolski. Materiały szkoleniowe przekazano uczestnikom szkolenia.
Uczestnicy szkolenia na Sokolicy podziwiali widoki na Babią Górę i Małą Babią Górę.
Na zakończenie odbyła się część terenowa z wyprawą z Przełęczy Krowiarki na masyw Babiej Góry podczas której uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania modelowego układu pięter roślinnych od piętra pogórza poprzez regiel dolny, regiel górny, piętro kosodrzewiny i piętro alpejskie.