Kalendarz LOP na 2019 rok


Opiekunowie Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody
w Okręgu Krakowskim LOP

Na 2019 r. wydaliśmy kalendarz biurkowy z oddzielnymi kartami na każdy miesiąc.
Uprzejmie prosimy o odbieranie kalendarzy
w biurze LOP w Krakowie ul. Juliusza Słowackiego 17A
w czasie dyżurów członków Zarządu Okręgu LOP w Krakowie lub w uzgodnionym terminie.