Z głębokim żalem żegnamy Pana Profesora Jana Szyszko


  
Z głębokim żalem żegnamy
Pana Profesora
Jana Szyszko

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

wielkiego Polaka, światowej sławy uczonego i prawego, szlachetnego Człowieka. Całe swoje piękne życie poświęcił służeniu prawdzie. Obrona polskiej racji stanu, polskich zasobów naturalnych, zwłaszcza lasów,  była Jego życiową pasją. Za swoją postawę doświadczył wielu ataków i niezrozumienia, ale nigdy się nie poddał, nie zdezerterował. Odważnie walczył o to co kochał, służąc Polsce i ludziom. Zachowamy na zawsze w pamięci przyjaźń i życzliwość śp. Profesora dla Ligi Ochrony Przyrody.

          Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie