Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las XXXIV Edycji 2020-2021 w Małopolsce

           Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie  informuje, że na konkurs wpłynęły 52 prace. W tej edycji z powodu trwającej pandemii COVID-19, przebieg Konkursu był utrudniony, liczba uczestników była wielokrotnie mniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Zamknięte szkoły, obowiązujące przepisy sanitarne i liczne zachorowania w grupie nauczycieli, utrudniało spotkania z uczniami. Zgodnie z obowiązującym regulaminem i wynikami komisji konkursowej przedstawiamy listę laureatów:

          Konkurs prowadzony był w czterech kategoriach wiekowych :

Kategoria  I - młodzież Szkół Podstawowych, Klasa I-III

           Temat. Jestem opiekunem lasu

Kategoria II - młodzież Szkół Podstawowych, Klasa  IV-VI

           Temat. Piętra lasu i ich mieszkańcy

Kategoria III - Młodzież Szkół Podstawowych , Klasy VII-VIII

           Temat. Rola wody w lesie

Kategoria IV - młodzież Szkół Ogólnokształcących i ponadpodstawowych Szkół Zawodowych

           Temat.  Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie

           

W Kategorii I są to następujący uczniowie:

1. Aleksander Żabka - Opiekun Wioletta Lolo.

2. Agata Byrska - Opiekun Anna Burzyńska.

3. Nina Pleti - Opiekun- Elżbieta Sołtykowska.

4. Zofia Zatorska - Opiekun Zofia Zatorska.

5. Daniel Nowak - Opiekun Anna Sapeta i Małgorzata Nikiel.

6. Emilia Kozioł - Opiekun Wioletta Lolo.

7. Igor Zdechlik - Opiekun Agata Kulczycka.

8. Krzyś Koszara - Opiekun Plichta Kuczara.

 

W Kategorii  II są to uczniowie:

1. Dorota  Kobylarz - Opiekun Zdzisława Posełek.

2. Wiktoria Kościarz - Opiekun Dorota Zatorska.

3. Piotr Guściara - Opiekun Alicja Flis-Musiał.

4. Liliana Święch - Opiekun Dorota Zatorska.

5. Krystian Iwan - Opiekun Alicja Flis-Musiał.


W Kategorii III są to  uczniowie:

1. Jagoda Serafin - Opiekun Barbara Królik-Kustra.

2. Pawel Semik - Opiekun Anna Sapeta.

3. Jakub Podraza - Opiekun Alicja Flis-Musiał.

4. Praca Zbiorowa - Opiekun Andrzej Ziaja.

 

W Kategorii IV :

1. Angelika Kołodziej - Opiekun Joanna Hołowiecka-Plaszczyk.

 

 

                                                  W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie

                                                   oraz Komisji Konkursowej

                                                      Prezes ZO LOP  Alfred Król