Sprawozdanie z Krajowego Zjazdu LOP

W dniu 9 grudnia br. w Ryni w Ośrodku AMW Rewita miał miejsce XXX Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody.

Uczestniczyło w nim liczne grono delegatów ludzi, którzy współpracują ze sobą, znają swoje podwórka działania i są zaprzyjaźnieni. Ta przyjaźń to efekt wspólnych działań, wymiany doświadczeń, czasem ostrych burzy mózgów. 

Spotkanie prowadzone było z zaangażowaniem, właściwą dyscypliną czasową, z przemyślanymi rozwiązaniami opartymi na obowiązującym prawie, z kulturą i życzliwością dla nas delegatów. 

Delegaci Zjazdu wybrali władze LOP w tym Członków Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w osobach:

Dr hab. inż. Krystian Szczepański - Prezes

Piotr Zacharski - Wiceprezes

Waldemar Dudziński - Skarbnik

Elżbieta Wolska-Zdunek - Sekretarz

Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski - Członek

Jacek Koba- Członek

Lucja Supera - Członek

Spotkanie wniosło nadzieję na to, iż LOP przetrwa nie tylko najbliższe 5 lat, do swoich 100 urodzin, ale stanie się ponownie organizacją liczną, silną, potrzebną i skuteczną. 

Tego należy życzyć nowo wybranym Władzom i wszystkim Członkom LOP.


Barbara Mirek Michalska

Wiceprezes ZO LOP w Krakowie

Wydarzenie - facebook ZG LOP