Publikuj na łamach Przyrody Polskiej!

Zachęcamy Szkolne Koła LOP do udziału w inicjatywie Redakcji Przyrody Polskiej i biura Zarządu Głównego LOP. W każdym numerze Przyrody Polskiej przeznaczono 1 kolumnę w Przyrodzie Polskiej na publikację tekstów autorstwa uczniów. Do współpracy zapraszamy nauczycieli i uczniów zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych. Teksty powinny dotyczyć lokalnych zagadnień związanych z ochroną przyrody lub „skarbów przyrodniczych” regionu.


Do 10 dnia każdego miesiąca Redakcja Przyrody Polskiej wybierze jeden spośród nadesłanych na adres mailowy Zarządu Głównego artykułów do publikacji na łamach Przyrody Polskiej. Nagrodą dla autorów poza publikacją tekstu ich autorstwa będą numery autorskie Przyrody Polskiej (po 1 egz. dla autora, rodziców autora, nauczyciela opiekuna prowadzącego ucznia oraz 1 egz. dla szkoły, do której uczęszcza autor). Poza tym autor otrzyma jako dodatkową nagrodę honorarium autorskie za publikację jego tekstu w Przyrodzie Polskiej – planowane jest przeznaczenie na to co miesiąc kwoty 250 złotych brutto. Jeżeli autorzy wyrażą zgodę istnieje również możliwość nieodpłatnej publikacji artykułu na stronie głównej LOP niezależnie od publikacji w Przyrodzie Polskiej.

 
Artykuł powinien:
obejmować tekst o objętości od 2500 do 4000 znaków (przesłany w pliku doc/docx), zawierać co najmniej 2 fotografie, rysunki lub inne materiały graficzne· – własne prace autora tekstu (przesłane w pliku jpg),  posiadać tytuł,· zawierać dane autora/autorów – maksymalnie dwóch autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i opiekuna, nazwę i adres placówki, z której pochodzą), być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez nauczyciela opiekuna autora (możliwe jest przesłanie linka do serwera, z którego będziemy mogli pobrać pliki).
Mamy nadzieję, że akcją będzie cieszyła się powodzeniem wśród Szkolnych Kół LOP. Może to być dodatkowe ciekawe narzędzie dla Opiekunów SK LOP do zainteresowania uczniów przyrodą wokół nich oraz lokalnymi problemami ochrony środowiska, a dla Członków SK LOP okazja aby spróbować swoich sił w zawodzie pośrednio związanym z ochroną przyrody – dziennikarza czasopisma przyrodniczego.