XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W  SOBOTĘ 22 KWIETNIA 2017 R.
W SALI  WYKŁADOWEJ WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
UL. 29  LISTOPADA 54. ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 10:00

Sprawdzanie listy obecności o godzinie 9:40


Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu drugiego znajduje się stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie:

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa - UROCZYSKO KOWODZA

Użytki ekologiczne w okolicach Krakowa.

UROCZYSKO  KOWODZA

Uroczysko „Kowodza”, to jeden z kompleksów lasów miejskich Krakowa, położony na wapiennym wzgórzu o tej samej nazwie. Uroczysko położne jest na południowym Krańcu Wyżyny Krakowskiej, będącej fragmentem Jury Krakowsko-Wieluńskiej, w obszarze przełomowym Wisły. Administracyjnie należy ono do starej osady Tyniec, zajmując jej wschodni kraniec. Zróżnicowanie gleb, wynika z budowy geologicznej. Skaliste wapienie jurajskie przykryte dość grubą warstwą zwietrzeliny i drobnego rumoszu skalnego na którym wykształciły się gleby zaliczane do żyznych rędzin, miejscami silnie szkieletowych wymieszanych z substratem próchnicznym, a miejscami przemieszane z piaskami gliniastymi. Na powierzchni występują liczne małe wychodnie skałek wapiennych.


  Wierzchołek wzgórza o wystawie południowej, południowo zachodniej i południowo wschodniej zajmuje rozległa polana zaliczana do muraw kserotermicznych. Znamiennym jest fakt, że w kształtowaniu muraw, obok przyrody, odegrał również człowiek starając się wydrzeć naturze jak największe obszary pod wypas i uprawę. Wylesiał strome zbocza przyspieszając erozję gleby i wietrzenie skał. Nieświadomie stworzył dzięki temu dogodne warunki do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt występujących wcześniej na znacznie mniejszych obszarach. Po przyłączeniu Tyńca do Krakowa, rozwoju przemysłu ubogie pastwiska na Kowodzy przestały być użytkowane rolniczo. Na skutek naturalnej sukcesji otwarte powierzchnie zaczęły pokrywać naturalną roślinnością drzewiastą. W pierwszej kolejności stoki północne, Ekstremalne warunki klimatyczne praktycznie nie pozwoliły na pojawienie się drzewostanu na stokach południowych. W okresie powojennym (lata 50 -70) gmina Kraków, która stała się właścicielem gruntów, przystąpiła do zalesianie nieużytków, kierując się potrzebą przywrócenia lasu na obszary, które wcześniej zajmował, do zwiększenia lesistości obszaru miasta, zwiększenia retencji i zapobieganiu osuwiskom. Wieloletnie usiłowania (ostatnie zalesienia wprowadzane były w latach 70-tych) nie zdołały doprowadzić do pokrycia drzewostanem stoków południowych góry z uwagi na słabą udatność upraw leśnych spowodowaną ekstremalnymi warunkami siedliskowymi. Wysiłki leśników niweczył Aeroklub Krakowski, który prowadził w tym miejscu szkolenia lotu na paralotniach. Daje to podstawę sądzić, że cenne murawy są w niewielkim stopniu zagrożone roślinnością  drzewiastą. Jest to jedno z miejsc, gdzie murawa utrzymuje się w sposób naturalny.


Strome zbocza i zasadowy odczyn gleby oraz wysoka temperatura w słoneczne dni (niekiedy może ona dochodzić do 50° C!), powodują, że w runi muraw występują gatunki ciepłolubne, charakterystyczne dla południowych stref klimatycznych, co pozwala zaliczyć polanę do zespołu nawapiennych muraw kserotermicznych: wtórnej murawy kserotermicznej (Koelerio-Festucetum rupicolae) i murawy z kłosownicą pierzastą (Brachypodium pinnatum). Rosnące tutaj rośliny przystosowały się do trudnych warunków klimatycznych i glebowych. Posiadają mięsiste liście  magazynujące wodę lub liście pokryte kutnerem, co zapobiega parowaniu wody. Silne systemy korzeniowe umożliwiają przytwierdzenie się do skalistego podłoża i płytkiej gleby. Gatunkiem panującym w tym zespole są gatunki jednoliścienne, głównie  kostrzewa bruzdkowana, kostrzewa blada, drżączka średnia, turzyca wiosenna, którym towrzyszą rośliny ciepłolube m.in. gatunki chronone: dziewięćsił bezłodygowy, pierwiosnek wiosenny, sasanka alpejska i sasanka łąkowa. Flora roślin kserotermicznych i ciepłolubnych rosnących w Uroczysku Kowodza liczy około 40 gatunków. W ich runi występują także rośliny, które choć same nie podlegają ochronie, są gatunkami żywicielskimi dla chronionych gatunków zwierząt. Przykładem jest macierzanka - roślina żywicielska chronionego, zarówno w prawie Polski jak i Unii Europejskiej gatunku motyla modraszka ariona. Na obrzeżu polany liczniej, a na pozostałym obszarze sporadycznie, rosną krzewy, m.in. dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina,  róża dzika, śliwa ałycza i sztucznie wprowadzony dąb czerwony przyjmujący krzaczastą formę. Na szczególną uwagę zasługuje obecność czosnku skalnego  (Allium montanum), gatunku charakterystycznego dla muraw naskalnych związku zespołów (All.) Seslerio-Festucion duriusculae i Ass. Carici sepervirentis-Festucetum (regionalnie). Spotykany jest również w innych miejscach na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i w Pieninach. Murawy kserotermiczne są zbiorowiskiem roślinnym, które podlega ochronie prawnej. Zostały one ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że fauna Uroczyska Kowodza na ogół nie odbiega od fauny występującej na obszarze Tyńca. Zaobserwowano 6 gatunków ssaków oraz 5 gatunków ptaków. Z kręgowców odnotowano także obecność 2 gatunków gadów. Wśród entomofauny reprezentowane są głównie chrząszcze (Coleoptera) z rodzin: biegaczowatych (Carabidae), a zwłaszcza rodzaju biegacz (Carabus), plugowatych (Aphodiidae), biedronkowatych (Coccinellidae), cisawkowatych (Alleculidae) stonkowatych (Chrysomelidae) i ryjkowcowatych (Curculionidae). W przypadku motyli (Lepidoptera) na obszarze omawianego uroczyska szczególnie ważną rodziną są modraszkowate (Lycaenidae). Oprócz innych motyli można mieć szczęście spotkać  piękne kraśniki (Zygena) bytujące głównie na roślinach motylkowych (komonicy, cieciorce), a owady doskonałe żywią się nektarem ostów, chabrów. Zostały niestety mocno przetrzebione przez kolekcjonerów. Z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera) stwierdzono obecność kilku gatunków trzmieli oraz dwóch rodzajów z rodziny mrówkowatych: wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra - w gnieździe tych mrówek spotkać można larwy motyla modraszka)  i mrówka rudnica (Formica rufa). W północno wschodniej części polany, na skraju lasu znajduje się piękne mrowisko mrówki rudnicy (Formica rufa).
Na szczególną uwagę zasługują motyle: modraszek arion i modraszek rozchodnikowiec,  natomiast z rzędu chrząszczy: biegacz skórzasty, biegacz gajowy i biegacz fioletowy, Hymenalia rufipes (Cisawkowate), Euheptaulacus villosus (Poświętnikowate - Scarabaeidae), Scymnus sp., Hyperaspis reppensis i Calvia quatuordecimguttata (Biedronkowate) oraz tarczyk Cassida margaritacea (Stonkowate). Modraszki, podobnie jak stwierdzone trzy gatunki biegaczy objęte są ochrona gatunkową. Wśród pozostałych gatunków chrząszczy na szczególna uwagę zasługuje Euheptaulacus villosus, z rodziny plugowatych (rodzaj Scarabaeoidea), który na terenie Polski należy do grupy owadów rzadko spotykanych, a nawet zagrożonych wyginięciem.
Jedynym zabiegiem ochrony czynnej jest koszenie murawy późnym latem, po przekwitnięciu i obsiewie większości roślin i zakończeniu cyklu życiowego większości owadów i drobnych kręgowców. Koszenie ma na celu przeciwdziałanie obsiewowi gatunków drzewiastych, które mogłyby zmieniać warunki siedliskowe niezbędne dla dobrego rozwoju roślinności zielnej muraw i związanych z nią fauny, dla ochrony których utworzony został użytek ekologiczny.
Nasza murawa jest godna odwiedzenia przede wszystkim w okresie wegetacyjnym. Piękna jest i wiosną, kiedy kwitną sasanki, wilczomlecze, pięciorniki, i latem kiedy zachwycają łany goździków, przetaczników, skupiny chabrów, czosnku skalnego, żmijowców, dziewanny, bukiety krzewów dzikiej róży, rozchodników i jesienią, kiedy łatwiej odszukać dziewięćsiły w oprawie czerwieniejących i złocistych liści krzewów. Ze szczytu Kowodzy rozciąga się piękny widok w kierunku południowym i zachodnim, na Beskidy z Babia Górą. Aby zwiedzić ten uroczy zakątek najlepiej dojechać tam autobusem miejskim linii nr 112, jadąc Ronda Grunwaldzkiego w kierunku Tyńca, wysiąść  na przystanku przy ul. Króla Bolesława Śmiałego  (Nad Czerną) i udać się do ul.   Świętojańskiej. Warto również odwiedzić pomnik przyrody „Źródło Świętojańskie” u północnego podnóża góry Mała Bidzinka, które nawadnia cenne łąki w Kostrzu.
Tadeusz Stanowski

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Województwo Małopolskie Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Województwo Małopolskie
Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu
   
Lp Nazwisko i imię Adres szkoły Rodzaj szkoły
1 Małek Aleksander Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
2 Duda Patryk Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3 Kukułka Miłosz Brzesko 32-800, ul. Okulickiego 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
4 Bucki Szymon Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
5 Kucharczuk Magdalena Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
6 Ciupek Dominika Chrzanów 32-500, ul.Piłsudskiego 14 I LO
7 Kwadrans Marta Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 II LO
8 Nowak Eliza Chrzanów 32-500, ul. Wyszyńskiego 19 II LO
9 Stabach Beata Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
10 Łukaszyk Ewa Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
11 Rybczyk Jadwiga Gorlice 38-300, Bystra 156 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
12 Osikowicz Joanna Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr 1
13 Labut Bartłomiej Gorlice 38-300, ul.Wyszyńskiego 18 Zespół Szkół Nr1
14 Krok Dominika Grybów 33-330, ul. Rynek 4 LO
15 Stanek Zuzanna Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
16 Lempart Zuzanna Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
17 Kumala Arkadiusz Kalwaria Zebrzydowska 34-130,
ul. A. Mickiewicza 9
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
18 Fryt Jan Koniusza 32-104, Piotrkowice Małe 78d Zespół Szkół
19 Słomka Pola Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
20 Pamuła Weronika Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
21 Wójcik Julia Kraków 31-057, ul. Wąska 7 VI LO
22 Skrobek Jerzy Kraków 30-071, ul. Skarbińskiego 5 VII LO
23 Tiahnybok Monika Kraków 31-531, ul. Grzegórzecka 24 VIII LO
24 Myśliwiec Wiktoria Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
25 Antkowiak Klaudia Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
26 Wołek Kamila Kraków 31- 948, os. Teatralne 33 XI LO
27 Kapusta Karol Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
28 Pytel Kinga Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
29 Nowak Jakub Kraków 31- 050, ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska
30 Pyla Kamil Kraków 31-136, ul. Sobieskiego 9 II LO
31 Skiba Marcin Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
32 Odrobina Aleksandra Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
33 Stelmach Agata Kraków 31-818, os. Wysokie 6 III LO
34 Malcharek Milena Kraków 31-116, ul. Studencka 12 V LO
35 Sztuczka Szymon Kraków 31-116, ul. Studencka 12 V LO
36 Modzelewski Przemysław Kraków 31-902, os. Willowe 1 XVI LO
37 Sosnowska Sara Kraków 31-902, os. Willowe 1 XVI LO
38 Drozd Anna Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
39 Smyrnov Illia Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
40 Olendrowicz Vanessa Kraków 31-128, ul. Karmelicka 45 VIII Prywatne Akademickie LO
41 Nawrocka Natalia Kraków 31-058, ul. Stradomska 10 III Społeczne LO
42 Olchawski Mikołaj Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
43 Marzec Paulina Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
44 Sempen Ewelina Kraków 31-941,os. Kolorowe 29a XII LO
45 Mosio Bartłomiej Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
46 Kozień Zuzanna Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
47 Mirek Zuzanna Kraków 31-469, ul. M. Miechowity 6 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
48 Wielowski Łukasz  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
49 Śliwa Paweł  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
50 Krzemińska Małgorzata  Limanowa 34-600 , ul. Orkana 1 I Liceum Ogólnokształcące
51 Ćwierz Aleksandra Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
52 Bochnia Małgorzata Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
53 Starowicz Marek Myślenice 32-400, ul. Jagiellońska 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących
54 Knapik Daniel Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
55 Pazdur Natalia Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
56 Róg Jadwiga Myślenice 32-400, ul. Żeromskiego 17 Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych
57 Zając Magdalena Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
58 Rokosz Dariusz Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
59 Matoga Adrianna Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
60 Ferenc Piotr Nawojowa 33-335,ul. Podkamienne 8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
61 Tokarz Jakub Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
62 Pietrzak Mariusz Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
63 Martuszewska Anna Nowy Sącz 33-300, ul. Żeromskiego 16 II LO
64 Stopka Monika Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
65 Skraba Patryk Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
66 Piksa Wioleta Nowy Sącz 33-300, ul. Morawskiego 2 VI LO
67 Brdej Piotr Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
68 Pasionek Iwona Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
69 Marczyk Łukasz Nowy Sącz 33-300, ul. Piotra Skargi 10 Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
70 Totoś Joanna Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
71 Kociołek Wioletta Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
72 Konieczna Faustyna Nowy Sącz 33-300, ul. Długosza 5 Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 1
73 Bocheński Szymon Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 Zespół Szkół Nr 1
74 Watalia Augustyn Nowy Sącz 33-300, ul. Jagiellońska 84 Zespół Szkół Nr 1
75 Jankowicz Katarzyna Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
76 Liber Joanna Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
77 Banach Krzysztof Nowy Sącz 33-300, ul. Limanowskiego 7 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące "Splot"
78 Wiśniewski Piotr Olkusz 32-300, ul. Polna 8 I LO
79 Nowicka Kornelia Olkusz 32-300, ul. Polna 8 I LO
80 Stojewski Marek Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
81 Łydka Wiktoria Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
82 Cieślik Aleksandra Olkusz 32-305 ul. Żeromskiego 1 II LO
83 Hanusiak Małgorzata Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
84 Ścigas Paweł Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
85 Fuks Gabriela Oświęcim  32-600
ul.St.Konarskiego 24
Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im.St.Konarskiego
86 Niedziela Roksana Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
87 Barzycka Klaudia Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
88 Halaburda Kamila Oświęcim 32-600, ul. Bema 8 Powiatowy Zespół Nr2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
89 Olajossy Bartłomiej Rabka-Zdrój 34-700, ul. Kościuszki 9 II LO
90 Dziki Jan Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
91 Syrnik Klaudia Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
92 Wujec Juliua Rabka-Zdrój 34-700, ul.Jana Pawła II 41 I LO
93 Ogorzały Magdalena Stary Sącz 33-340, ul. Partyzantów 15 LO
94 Zając Franciszek Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
95 Chrobak Szymon Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
96 Myjak - Zasadni Albert Stary Sącz 33-340, ul. Daszyńskiego 15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
97 Bargiel Szymon Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
98 Lenik Karolina Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
99 Bochnak Marcin Sucha Beskidzka 34-200, ul. T. Semika 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
100 Malina Justyna Sułkowice 32-440, ul. Szkolna 34 Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
101 Gniewek Wiktoria Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
102 Kawula Adrianna Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
103 Srebro Anna Tarnów 33-100, ul. Brodzińskiego 6 III LO
104 Poręba Olga Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
105 Maciuszek Maciej Tarnów 33-101, ul. Norwida 22 IV LO
106 Rajda Michał Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
107 Paterek Alicja Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
108 Mikołajek Kamil Wadowice 34-100, ul. Mickiewicza 16 Zespół Szkół Ogólnokształcacych
109 Placek Regina Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
110 Mydlarz Karolina Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
111 Bartoszek Dominika Wadowice 34-100, ul. Wojska Polskiego 13 Zespół Szkół Nr 3
112 Kołodziej Magdalena Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
113 Homa Danuta Wysowa-Zdrój 38-316, Hańczowa 80 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego