Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las

7 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie XXXV edycji Konkursu.

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, w obecności Pana Michała Gosia zastępcy Dyrektora RDLP, Prezesa ZO LOP Alfreda Króla, zastępcy prezesa ZO SITLiD Piotra Bilańskiego, uczniowie - laureaci i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Po miłej uroczystości uczestnicy pojechali na część terenową do Nadleśnictwa Brzesko.

Alfred Król

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22

Uroczyste zakończenie Konkursu Mój Las - edycji 2021-22 odbędzie się 7 czerwca 2022 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17A.

Zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane do właściwych Szkół.

dr inż. Alfred  Król

Przewodniczący Zarządu Okręgu LOP