Praca szkolnych kół - Myślenice

Praca szkolnych kół - Myślenice.

EDUKACJA W PLENERZE

Jak co roku o tej porze, drugoklasiści o zainteresowaniach przyrodniczych (czytaj: uczniowie klas biologiczno-chemicznych zacnego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach) wybrali się na akcję „Sprzątanie świata.” Piątkowy poranek 16 września 2016 r. okazał się wprost wymarzony na wyprawę do lasu (czytaj: urwanie się z lekcji). Nie, nie, to wcale nie oficjalne wagary, jak to niektórzy zazdrośnicy z innych profili próbują nazywać, tylko prawdziwe zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu. Trochę praktyczne, a trochę teoretyczne. W każdym razie wysoce pożyteczne i to w niejednym wymiarze. Ale po kolei: zbiórka pod szkołą, wspólny wymarsz na Zarabie, zaopatrzenie każdego ucznia w lateksowe rękawice, a co piątego - w wielki, niebieski worek na śmieci. Jeszcze tylko krótkie przeszkolenie przeprowadzone przez opiekunów oraz p. leśniczego Wiktora Siłuszyka i wyruszono na akcję. Klasa 2c penetrowała przybrzeżny pas lasu po prawej stronie drogi na Chełm, a 2d po lewej. Czego tam nie było?! Ho, ho- prawdziwa „śmieciowa różnorodność”. Worki napełniały się właściwie nie wiadomo kiedy, gdyż działo się to niejako przy okazji, wśród dogadywania i śmiesznych komentarzy.


Co jakiś czas pan leśniczy zarządzał postój i gawędziarskim tonem, bez większego wysiłku wtłaczał do młodych głów ciekawostki przyrodnicze o tematyce leśnej i ochroniarskiej. Dzięki tym pogadankom wiadomo już, jak uciekać przed dzikiem a jak przed niedźwiedziem, jak się pozyskuje nasiona sosny i ile na tym można zarobić, jakie zagrożenie stanowią zwykłe śmieci dla dzikich zwierząt, i wiele innych ważnych, życiowo przydatnych informacji, na które w napiętym szkolnym programie nie ma czasu i okazji porozmawiać w czasie lekcji. Były też zagadnienia z preorientacji zawodowej, bo pan Siłuszyk naświetlił specyfikę studiów na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego oraz pracy leśnika i strażnika leśnego. Pogoda cały czas sprzyjała. W klasyfikacji leśnej była „bardzo dobra” (alternatywą jest „dobra”), ale mimo przyjemnego, letniego jeszcze ciepełka nie zrezygnowano z tradycyjnego, wieńczącego pracowity dzień ogniska, no i oczywiście pieczonych kiełbasek. Wszyscy uczniowie byli zdyscyplinowani, z zapałem pracowali, oraz chłonęli wiedzę na świeżym powietrzu podziwiając różnorodność biologiczną w realu. Wyjście poprzedzało oczywiście mnóstwo formalności organizacyjnych, cała ta uciążliwa szkolna biurokracja (zgody rodziców, listy uczestników, karta wycieczki itd.) i organizatorzy a zarazem opiekunowie, czyli bywalcy kantorka nr 1: Grażyna Kucharczyk, Grażyna Łętocha, Małgorzata Twardowska oraz Irena Majdecka i Zbigniew Murzyn po raz kolejny zadali sobie pytanie: czy warto? Warto.


Małgorzata Twardowska


OPIEKUNOWIE SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIAKCJE

OPIEKUNOWIE  SZKOLNYCH KÓŁ LOP PODNOSZĄ  SWOJE  KWALIFIAKCJE

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie również w tym roku zorganizował wycieczkę szkoleniową dla opiekunów Szkolnych Kół LOP. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez pana Marcina Polaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz. Z placu Teodora Axentowicza udaliśmy się do siedziby Nadleśnictwa Olkusz przy ul Waleriana Łukasińskiego 3 w Olkuszu. Po przywitaniu przez nadleśniczego, inżynier nadzoru pan Rafał Krzysztofek przedstawił prezentację na temat przyrodniczych i ekonomicznych warunków prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie  oraz ochrony  cennych obiektów przyrodniczych w na obszarze działania Nadleśnictwa. 
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 17113,15 ha w 66 kompleksach, z tego 16846,37 ha to powierzchnia leśna. Lasy Nadleśnictwa Olkusz zaliczone są do dwóch grup:
 grupa I - lasy ochronne- pow. 13748,03 ha . Są to głównie lasy uszkodzone przez przemysł (48,7%), glebochronne (18,1%), lasy wokół miast i w miastach (łącznie 16,5%), pozostałe (1,0%);
 grupa II - lasy gospodarcze - pow. 2601,42 ha (z czego 2333,03 ha w obrębie Pilica).
 skład gatunkowy drzewostanów jest zróżnicowany. Na poszczególne gatunki przypada: sosna - 67,6 %, buk - 14,4 %, brzoza - 7,5 %, dąb - 3,4 %, modrzew - 2,5 %, świerk - 2,3 %, Jd - 1,1 %, pozostałe gatunki 1,2 %.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Pazurek, Smoleń i Ruskie Góry. W ramach szkolenia zwiedziliśmy rezerwat Pazurek położony w Powiecie Olkuskim w gminie Olkusz w pobliżu wsi Pazurek; na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd  i obszaru Natura 2000 PLH120006 Jaroszowiec. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych (żyzna buczyna sudecka, buczyna storczykowa, kwaśna buczyna niżowa, jaworzyna górska), stanowisk chronionych gatunków roślin (m. in. czosnek niedźwiedzi, paprotnik kolczysty żłobik koralowy, języcznik zwyczajny; kilka gatunków z rodziny storczykowatych: m.in. kruszczyk szerokolistny, buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, buławnik czerwony) i grzybów oraz budowy geomorfologicznej obszaru z występującymi ostańcami wapiennymi. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna.

Kolejnym obiektem zwiedzanym przez nauczycieli była Pustynia Błędowska. Pustynia w obecnej postaci jest pochodzenia antropogenicznego. W wyniku intensywnej działalności okolicznych kopalń i zakładów przemysłowych na terenie pustyni poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. W połączeniu z intensywną wycinką lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa, rozwijających się w tych rejonach już od średniowiecza, spowodowało to odsłonięcie ok. 150 km² piasków (miąższość piasku dochodzi do 60 m), sięgających na południu aż w okolice Szczakowej. Cały teren Pustyni Błędowskiej objęty jest trzema formami ochrony: Obszar Natura 2000 PLH1200614 „Pustynia Błędowska” (1964 ha), Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (12842 ha) i użytek ekologiczny (684 ha, 1995 r.) – na terenie tej formy ochrony znajduje się część obszaru Natura 2000, na której zaplanowano działania aktywnej ochrony.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie szkółki leśnej. Proces produkcji sadzonek i organizację pracy w szkółce przedstawił leśniczy szkółkarz Paweł Kordaszewski . Nadleśnictwo Olkusz prowadzi gospodarkę nasienno - szkółkarską poprzez planową działalność związaną ze zbiorem nasion drzew leśnych oraz ich wysiewem na szkółce. W skład Leśnictwa Szkółkarskiego wchodzą obecnie dwa obiekty. Szkółka kulisowa Hutki - gruntowa o powierzchni manipulacyjnej 87 ar (produkcyjnej 33 ar). Jest to szkółka kulisowa w trakcie likwidacji. Szkółka specjalistyczna Pomorzany składająca się z: 7 szklarni o powierzchni produkcyjnej 37,1 ara (obecnie większość szklarni nie jest wykorzystywana), 54 koryt Dünemanna o łącznej powierzchni 77,6 ara. W Leśnictwie Szkółkarskim hoduje się 11 gatunków drzew lasotwórczych i domieszkowych oraz kilka gatunków krzewów. Sadzonki  produkowane są z odkrytym systemem korzeniowym. Po wyjęciu korzenie sadzonek są  zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym żelem i do czasu posadzenia w lesie, przechowywane w nowoczesnej chłodni. Produkcja specjalistyczna z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje średniorocznie 40-50 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w ilości 12-15 tys. szt. Średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie ok. 2,4 mln sadzonek, w tym ok. 120 tys. tzw. sadzonek mikoryzowanych a więc zaszczepionych grzybnią grzybów żyjących w symbiozie z danymi gatunkami drzew. To zapewnia dobre przyjmowanie się drzewek i lepszy wzrost.

Na terenie szkółki w Pomorzanach znajduje się również baza edukacyjna Nadleśnictwa. Zebraliśmy się przy ognisku pod wiatą, gdzie leśnicy odpowiadali na nasze pytania i poczęstowali nas smacznym posiłkiem.


Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.

Kraków 1.08.2016 r.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół  LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.
Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Pana Marcina Polaka w roku bieżącym spotykamy się na szkoleniowym wyjeździe w Nadleśnictwie Olkusz z następującym programem:
9:00 - przyjazd do Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3;
9:00-9:45 - prezentacja gospodarki leśnej oraz zadań ochrony przyrody;
10:00-11:30 - Rezerwat przyrody „Pazurek” - edukacja leśna społeczeństwa i udostępnianie lasu;
11:50-12:30 - Pustynia Błędowska, program renaturyzacji;
12:50-13 30 - Źródła Soły lub Stołowa Góra;
14:30-15:30 - Szkółka leśna w Pomorzanach, produkcja materiału szkółkarskiego Nadleśnictwa Olkusz.
Na zakończenie przewidziano ognisko i poczęstunek.
Spotkanie umożliwi również omówienie najważniejszych spraw związanych z działalnością LOP.
Serdecznie zapraszam
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

PS. Odjazd autobusu z Krakowa o godz. 8:00 z Placu Axentowicza.