Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.

Kraków 1.08.2016 r.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół  LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.
Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Pana Marcina Polaka w roku bieżącym spotykamy się na szkoleniowym wyjeździe w Nadleśnictwie Olkusz z następującym programem:
9:00 - przyjazd do Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3;
9:00-9:45 - prezentacja gospodarki leśnej oraz zadań ochrony przyrody;
10:00-11:30 - Rezerwat przyrody „Pazurek” - edukacja leśna społeczeństwa i udostępnianie lasu;
11:50-12:30 - Pustynia Błędowska, program renaturyzacji;
12:50-13 30 - Źródła Soły lub Stołowa Góra;
14:30-15:30 - Szkółka leśna w Pomorzanach, produkcja materiału szkółkarskiego Nadleśnictwa Olkusz.
Na zakończenie przewidziano ognisko i poczęstunek.
Spotkanie umożliwi również omówienie najważniejszych spraw związanych z działalnością LOP.
Serdecznie zapraszam
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

PS. Odjazd autobusu z Krakowa o godz. 8:00 z Placu Axentowicza.

Relacja z uroczystego zakończenia Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego - VI edycja w Krakowie

VI Ogólnopolski Konkurs ekologiczny

Gala wręczenia nagród

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Komandora por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie już po raz szósty zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny mający na celu:
·       rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów
·        zaspakajanie potrzeb uczniów w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy  przyrodniczej
·       wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych
·       zrozumienie współzależności człowieka i środowiska
·       promowanie środowiska lokalnego
Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 2500 uczestników z aż czterech województw, z ponad 160 szkół. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 79 uczniów. Ostatecznie spośród finalistów wyłoniono 31 laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.
Gala wręczenia nagród odbyła się na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17 czerwca 2016r. Na galę przybyli przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII, Nadleśnictwa Krzeszowice i Niepołomice oraz Babiogórskiego Parku Narodowego. Nie zabrakło także Przedstawiciela Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie sprawującego honorowy patronat nad Konkursem, Byli obecni również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.
Laureaci pojawili się na gali w towarzystwie opiekunów merytorycznych oraz rodzin. Każdy laureat otrzymał nagrody ufundowane przez licznych sponsorów konkursu. Laureatka pierwszego miejsca Korus Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani otrzymała dodatkowo voucher na spływ Dunajcem ofiarowany przez dyrekcję Pienińskiego Parku Narodowego. Opiekunowie merytoryczni za włożony trud również otrzymali upominki od organizatorów.
Podczas gali nie obyło się bez prelekcji zaproszonych gości. Tegoroczną edycję konkursu uświetnił pokaz multimedialny przedstawiciela Babiogórskiego Parku Narodowego Pana Macieja Mażula, prezentujący piękno babiogórskiej przyrody.
Anna Bekas
nauczyciel przyrody,
koordynator VI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

Foto. Beata Miśtak
Relacja z Centralnego Finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
FINAŁ CENTRALNY W KRAKOWIE
          Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest od 1985 r. To najpopularniejsza, wśród istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.  Olimpiada ma ugruntowaną pozycję w  dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska.
          W dniach 3 - 5 czerwca w Krakowie odbył się centralny etap XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W finale uczestniczyli uczniowie z całej Polski wyłonieni w drodze eliminacji wojewódzkich. Finał organizowany był we współpracy z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody. Główny sponsorem była firma produkująca samochody - Toyota Motor Poland.
          Województwo Małopolskie reprezentowali: Aurelia Ćwiertnia, Karol Gruca, Iwona Micor, Wojciech Serafin, Alicja Sobieraj,  Anna Srebro,  Piotr Windak.  Opiekunem grupy był Tadeusz Stanowski wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Etap centralny OWE odbył się w Domu Gościnnym Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Dom położony jest w pięknym Lesie Wolskim, ulubionym miejscem wypoczynku Krakowian. W sobotę 4 czerwca po uroczystym otwarciu Olimpiady uczestnicy przystąpili do testu pisemnego, składającego się z 50 pytań. Najlepsza dziesiątka przystąpiła następnego dnia do części ustnej konkursu, który składał się z 6 pytań. Po pytaniach otwartych wyłoniono zwycięzcę a następnie wręczono nagrody.  Najlepszą zawodniczką okazała się reprezentantka Województwa Podlaskiego Maja Przybysz uczennica  klasy 2, III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach (opiekun merytoryczny Barbara Okrój). Do części ustnej zakwalifikowała się również reprezentantka Małopolski Alicja Sobieraj z Poznachowic, uczennica klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Myślenicach (opiekun merytoryczny Grażyna Kucharczyk).  Główną nagrodę – skuter elektryczny marki Toyota – otrzymała Maja Przybysz, a wszyscy laureaci, obok cennych nagród rzeczowych, zostali zaproszeni przez firmę Toyota na kilkudniową wycieczkę na piękne wyspy greckie.
          Alicja trzykrotnie reprezentowała Małopolskę na centralnym finale Olimpiady. Te sukcesy zawdzięcza swojej pracowitości, uzdolnieniom i umiłowaniu przyrody. Nie można nie wspomnieć je wielkiej wrażliwości na piękno przyrody, pasję badawczą i odwagę w działaniach związanych z ochrona przyrody. Do uformowania takich cech osobowości obok domu rodzinnego przyczynili się nauczyciele szkół, w których się uczyła. Najpierw była to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkól w Raciechowicach, gdzie przyrody i biologii uczyła wybitna, oddana młodzieży nauczycielka pani Zofia Zawiejska Figlewicz, która prowadziła dwa koła LOP.  Liceum w Myślenicach również  okazało się znakomitą szkołą, która utrwalała zdobyte przez Alicję cechy charakteru i zamiłowania. W obydwu szkołach działają jedne z najlepszych kół Ligi Ochrony Przyrody. Kołami tymi opiekują się wymienione nauczycielki, Zofia Zawiejska Figlewicz i Grażyna Kucharczyk. Wspomnę jeszcze, że w LO w Myślenicach działają trzy koła LOP i są trzy opiekunki tych kół.
Tradycyjnie, już od kilku lat główny sponsor Olimpiady Toyota Motor Poland organizuje równocześnie swój konkurs związany głównie z motoryzacją i ochroną środowiska przed jej skutkami. W tym konkursie pierwsze miejsce zajął również przedstawiciel naszego województwa – Wojciech Serafin z Iwkowej, uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu. Jako zwycięzca w nagrodę weźmie udział w w wycieczce na wyspy Greckie, razem z dziesięcioma laureatami Olimpiady.
          W czasie pobytu w Krakowie uczestnicy zwiedzali dawną stolicę Polski. Między innymi Trakt Królewski od Barbakanu do Wawelu. Po drodze wstąpili do Collegium Novum, położonego przy Plantach Krakowskich. Na uczestników czekało również zwiedzanie Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej i wycieczka do unikalnej w Europie Kopalni Soli w Wieliczce.  Należy jeszcze wspomnieć o smacznych posiłkach serwowanych w eleganckiej restauracji Domu Gościnnego, o komfortowych i wygodnych pokojach z telewizorami. Ogromną zaletą tego finału było to, ze wszystkie wydarzenia, zakwaterowanie i posiłki mieściły się w jednym obiekcie, co raczej nie było regułą w poprzednich edycjach Olimpiady.
          Dlatego składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów, sponsorów, wolontariuszy za przygotowanie udanego oraz pełnego wrażeń przedsięwzięcia. Podziękowania  dla opiekunów, w szczególności dla opiekunów  uczniów reprezentujących Województwo Małopolskie. Już teraz wszystkich zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji zapraszamy do licznego udziału. Wszystkim sympatykom i przyjaciołom Olimpiady życzymy wspaniałych wakacji!

XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Aula Domu Gościnnego Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jodłowej 13.

 XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Reprezentacja Małopolski w Lesie Wolskim, od lewej: Aurelia Ćwiertnia z Zatora, Alicja Sobieraj z Poznachowic Górnych, Iwona Mic ze Ślemienia, Karol Gruca z Wadowic, Wojciech Serafin z Iwkowej, Piotr Windak z Dobczyc, Anna Srebro z Zbylitowskiej Góry.

 XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Część ustna. Druga od lewej Alicja Sobieraj.

XXXI OWE, finał centralny w Krakowie. Jury Olimpiady. Od prawej” Tomasz Pietrusiak, Alfred Król, Ryszard Kapuściński, Małgorzata Falencka Jabłońska.

Aula Domu Gościnnego Przegorzały UJ. Reprezentantki Małopolski Anna Srebro z Zbylitowskiej Góry i Aurelia Ćwiertnia z Zatora

 Finał centralny XXXI OWE. Jury. Przemawia dr Bożena Kotońska Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie. Od prawej: dr inż. Alfred Król – Prezes Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, dr inż. Ryszard Kapuściński prezes Zarządu Głównego LOP, Małgorzata Falencka Jabłońska - przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Nagrodę wręcza Tadeusz Stanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy ekologicznej.

Alicja Sobieraj laureatka centralnego finału XXXI OWE w Krakowie, reprezentantka Małopolski rozmawia w kuluarach z przedstawicielem firmy TOYOTA MOTOR POLAND.

Maja Przybysz z Suwałk - zwyciężczyni finału centralnego XXXI OWE.

 W kuluarach auli. Od lewej Tadeusz Stanowski – opiekun drużyny Małopolski, Alicja Sobieraj z Poznachowic Górnych, laureatka XXXI OWE, Mateusz Rosa z Rabki Zdroju laureat XXX OWE w Olsztynie. Reprezentowali Małopolskę.

 Finał centralny XXXI OWE w Krakowie, część ustna. Z lewej strony Jury z prawej strony Laureaci, na pierwszym planie nagrody.

Pamiątkowe zdjęcie Laureatów i Jury finału centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od lewej 10- dr Bożena Kotońska, 12 – Alicja Sobieraj, reprezentantka Małopolski, 16- dr inż. Alfred Król, 21 – zwyciężczyni finału Maja  Przybysz z Suwałk.

Dom Gościnny Przegorzały Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
         
REPREZENTACJA  WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOSKIEGO
        na finał centralny w Krakowie 3–5 czerwca 2016 r. 

Lp.
Nazwisko
i imię
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Windak Piotr
3c
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Liceum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8

Grażyna Łętocha
2
Alicja Sobieraj
3c
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8

Grażyna Kucharczyk
3
Srebro Anna
2
III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama  Mickiewicza,
ul. K. Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów

Joanna Wójcik
4
Gruca Karol
2
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marcina Wadowity,
ul. A. Mickiewicza 16,
34-400 Wadowice

Agata Skorupa
5
Ćwiertnia Aurelia
3
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława  Konarskiego,
ul. S. Konarskiego 24,
32-600 Oświęcim

Ewa Piętka
6
Serafin Wojciech
3
II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii  Konopnickiej,
ul. Stefana Żeromskiego 16,
32-300 Nowy Sącz,

Alicja Karpiel
7
Micor Iwona
3
Zespół Szkól Ogólnokształcących
im. Marii  Skłodowskiei-Curie,
ul. Płk. Tadeusza Semika 1,
34-200 Sucha Beskidzka

Natalia Michaś

W  pierwszym etapie Olimpiady (na poziomie szkół) uczestniczyło 2082 uczniów ze 101 szkół w tym z klas 1 – 798, klas 2 – 747, klas 3 – 466, klas 4 - 70. 80% poprawnych odpowiedzi uzyskało 92 uczniów. Po dogrywce, do finału wojewódzkiego (II etap Olimpiady) zakwalifikowało się 89 zawodników.  
Finał wojewódzki Olimpiady odbył się w sobotę 16 kwietna 2016 r. Adytorium Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa  Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie przy al. 29 Listopada 54. Na zawody II etapu zgłosiło się 69 zawodników. Wiedzę zawodników oceniało Jury powołane przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Tadeusza Stanowskiego w składzie: dr inż. Małgorzata Śliwka przewodnicząca Jury, dr iż. Ewa Błońska, dr inż Mateusz Jakubiak, dr inż. Alfred Król, prof. dr hab.  Barbara Krzysztofik – zastępczyni przewodniczącej, mgr inż. Tomasz Pietrusiak, mgr inż. Szczepan Rusiński, mgr inż Tadeusz Stanowski, dr Agata Stokłosa – Wojtaś, mgr Leokadaia Wojtowicz, mgr inż. Jerzy Zawartka.


Poziom odpowiedzi był wyrównany, a przez to walka była ostra. Tytuł finalisty uzyskało 26 zawodników, którzy w teście pisemnym osiągnęli co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Po  dogrywce wyłoniono, zgodnie z regulaminem, dwunastu zawodników, którzy przystąpili do testu ustnego. Po zakończeniu tego testu ustalono siedmioosobowy skład reprezentacji Województwa Małopolskiego na finał centralny Olimpiady, który odbędzie się w dniach od 3 do 5 czerwca w Krakowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe upominki, a reprezentanci województwa otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oraz nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.