XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - lista szkól których reprezentanci zostali finalistami


XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
ELIMINACJE II STOPNIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
LISTA SZKÓL KTÓRYCH REPREZENTANCI ZOSTALI FINALISTAMI

1. Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół 32-600 Ogólnokształcących, im. Ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu;
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej;
3. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie;
4. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej;
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu;
6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w  Krakowie;
7. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
Kraków, 31. 05. 2020

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – KomunikatXXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
etap II – okręgowy

Komunikat

Uczestnicy II etapu winni przesłać swoje prace również elektronicznie w formacie pliku PDF
na adres Zarządu Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Krakowie: lop.krakow@onet.eu,
niezależnie od przesłania nagrania na płytce CD w formacie  Power Point listem poleconym.