Kontakt

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie
Al. J. Słowackiego 17 A
30-159 Kraków

Rachunek bankowy nr: 41 1750 0012 0000 0000 2696 2358 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Dyżury Członków Zarządu Okręgu LOP w Krakowie:
Prezes w każdym dniu tygodnia, a Pani Wiceprezes we wtorki.

Spotkanie z członkiem zarządu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania:
Sebastian A. Tylkowski - Prezes, tel. 669-576-439, e-mail: sebastiantylkowski@vp.pl
Barbara Mirek - Michalska - Wiceprezes, tel. 608-305-935, e-mail: bm-m@wp.pl
Katarzyna Miłek - Sekretarz, tel. 669-219-536, e-mail: katarzyna.stanik@gmail.com
Agata Stokłosa - Wojtaś - Skarbnik, tel. 697-396-957, e-mail: agatastoklosawojtas@op.pl
Alfred Król - członek Zarządu, tel. 602-211-904, e-mail: krol.alfred@gmail.com

Ogólny e-mail okręgu: lop.krakow@onet.eu

Władze Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie:

Zarząd Okręgu:
Prezes - dr inż. Sebastian A. Tylkowski
Wiceprezes - Barbara Mirek - Michalska
Sekretarz - 
dr Katarzyna Miłek
Skarbnik - Agata Stokłosa - Wojtaś
Członek Zarządu - dr inż. Alfred Król
Członek Zarządu - Joanna Janik, rezygnacja od 03.2024 r.

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Tadeusz Stanowski
Sekretarz - dr inż. Małgorzata Śliwka
Członek - dr hab. Barbara Krzysztofik prof. UR

Sąd koleżeński:
Przewodniczący - Leszek Stanowski
Sekretarz - Piotr de Junosza Załuski
Członek - Zdzisława Posełek

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Główny
ul.Tamka 37/2
00-355 Warszawa
Telefon:   +48 22 828 81 71
Faks: +48 22 828 65 80
zg@lop.org.pl
www.lop.org.pl