Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w V edycji konkursu ekologicznego

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w V edycji konkursu ekologicznego.

Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 19 grudnia 2014 roku.

Konkurs jest skierowany do każdego ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.
Konkurs jest dwuetapowy (etap szkolny i finałowy) i ma formę testu otwartego.
Etap szkolny – 14 stycznia 2015 r. o godz. 11:00-12:30.
Etap finałowy- 23 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00-11:30.
Uwaga!!!! Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły www.sp62krk.nazwa.pl 
Rejestracja do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły www.sp62krk.nazwa.pl w zakładce rejestracja do konkursu.
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Pani Anety Giemzik, dane kontaktowe: tel. 600 705 438 lub konkurs.eko.sp62@gmail.com

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Do pobrania pliki dotyczące konkursu: