XXIX OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbywa się w szkołach ponadgimnazjalnych, które otrzymały „Pytania testu podstawowego” oraz wytyczne dotyczące przeprowadzenia eliminacji i wzór protokołu eliminacji podstawowych na poziomie szkół. Eliminacje te należy przeprowadzić w jedynym terminie, w poniedziałek 13.01.2014 r. o godzinie 10:00.

„Pytania testu podstawowego” oraz wytyczne dotyczące przeprowadzenia eliminacji na poziomie szkół otrzymują szkoły ponadgimnazjalne, które uczestniczyły w XXVIII Olimpiadzie oraz szkoły, które zgłosiły zamiar uczestniczenia w XXIX OWE w roku bieżącym. Pytania Główny Komitet OWE w Warszawie rozpoczął wysyłać do szkół 06.12.2013 r. Z uwagi na bardzo dużą liczbę szkół – ponad 3500 w/w materiały będą docierać do szkół sukcesywnie, aż do określonego terminu eliminacji podstawowych.

Szyfr prawidłowych odpowiedzi dostępny będzie 16.01.2014 r. na stronie internetowej www.ekoolimpiada.pl oraz na stronie internetowej ZG Ligi Ochrony Przyrody www.lop.org.pl Zestawienie wyników testu należy sporządzić wyłącznie na załączonym wzorze protokołu i przesłać na adres: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Krakowie, Wojewódzki Komitet Olimpiady Ekologicznej al. J. Słowackiego 17A, 31-158 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2014 r. Nie należy przysyłać arkuszy odpowiedzi na test poszczególnych zawodników. Skan tego protokołu należy obligatoryjnie przesłać do GK OWE drogą elektroniczną na adres: baza@ekoolimpiada.pl.
            
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w biurze Zarządu Okręgu LOP  w Krakowie 012/53-05-294 lub u wiceprezesa ZO LOP w Krakowie 788-731-381.

Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Krakowie