Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie rezerwatów przyrody

Konsultacje społeczne projektów Planów Ochrony dla małopolskich rezerwatów przyrody: Mogielica, Hajnik, Okopy Konfederackie są dostępne na stronie RDOŚ w Krakowie.
Obecnie trwają konsultacje projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla ww. rezerwatów.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, elita intelektualna Małopolski

Etap wojewódzki XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej został rozstrzygnięty w sobotę, 13 kwietnia br. na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie.  Już w czerwcu najlepsi olimpijczycy z Małopolski zawalczą o maksymalnie 12 indeksów rywalizując w grupie ok. 150 laureatów olimpiad wojewódzkich. Finałowe zmagania odbędą się w siedzibie leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w polskim systemie kształcenia przyrodniczego ma ogromne znaczenie. Wyzwala potencjał intelektualny młodych ludzi, motywuje do pracy, uczy samodzielności, otwiera ważne drzwi do dalszej nauki i kształcenia. 

Tematyka olimpiady poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych: biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza: geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem w Polsce i na Świecie. 

Znamy ich nazwiska:

• Natalia Padula,

• Katarzyna Długosz,

• Jacek Władyka,

• Natalia Guzik,

• Katarzyna Kurcap,

• Szymon Gój,

• Oliwier Policht.

Szczególny nacisk podczas olimpiady kładziony jest na wiedzę z takich dziedzin jak: ekologia klasyczna, gleby, wody i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.


Organizatorem olimpiady jest Liga Ochrony Przyrody. Patronat honorowy nad wydarzeniami etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej sprawuje dr inż. Piotr Kempf, Dyrektor RDLP w Krakowie. 

Laureaci zostali honorowani nagrodami ufundowanymi przez gospodarza Jego Magnificencję dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR, oraz Krzysztofa Jana Klęczara, Wojewodę Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, dr. inż. Piotra Kempfa, Dyrektora RDLP w Krakowie, oraz Grzegorza Guzika, Dyrektora Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Więcej zdjęć: tutaj i tu.

Życzenia Wielkanocne, Alleluja!!!


Zdrowia, wiary, nadzieji i miłości, radosnego świętowania, pięknej wiosny i miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie.Laureaci etapu regionalnego konkursu „Mój Las” edycja 2023/2024

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie serdecznie zaprasza laureatów i ich opiekunów na uroczyste zakończenie Konkursu „Mój Las” edycja 2023/2024.


W dniu 22 maja 2024 roku o godz. 9.00 zapraszamy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Al. Słowackiego 17a na wręczenie dyplomów i nagród Laureatom etapu regionalnego konkursu. 

Po krótkiej uroczystości, o godz. 10.00 autokar przewiezie wszystkich uczestników do Nadleśnictwa Niepołomice, które zaprasza na zwiedzanie Izby Edukacyjnej i ognisko na polanie w Sitowcu.

Planowany powrót do Krakowa na godz. 15.00


Prosimy do dnia 30 kwietnia br. o potwierdzenie udziału w uroczystym zakończeniu konkursu na adres e-mail : lop.krakow@onet.eu


 ____________________________Laureaci etapu regionalnego konkursu „Mój Las” edycja 2023/2024


W kategorii I

Tatiana Biel, Hanna Szalacha i Antoni Jarosławski - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, opiekun: Monika Kyrc

Aleksander Koryczan i Pola Krawiec - Zespól Szkolno-Przedszkolny, w Kąpielach Wielkich opiekun: Zdzisława Posełek  i Anna Świerczek

Adrianna Bociańska i Leon Gołąb - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie opiekun: Elżbieta Sołtykowska

Kamil Wencel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, opiekun: Alicja Flis- Musiał

W Kategorii II

Zofia Kołodziej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, opiekun: Renata Mazur 

Piotr Zwolski - Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie, opiekun: Dominika Sidor

Maja Pasek - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, opiekun: Monika Kyrc 


W Kategorii III

Amelia Berniak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, opiekun: Renata Mazur 

Nadia Chrupek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, opiekun: Alicja Flis-Musiał

Michalina Bar - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Krakowie, opiekun: Małgorzata Baran

Zuzanna Jeleń i Jakub Jeleń - Szkoła Podstawowa w Machowej, opiekun: Andrzej Ziaja


W Kategorii IV

Olaf Mecker - Technikum TEB Edukacja w Krakowie, opiekun: Karolina Such

Maja Rakowska - V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, opiekun: Agata Stokłosa-Wojtaś

Hanna Kieć - III Społeczne LO STO w Krakowie, opiekun: Agata Stokłosa-Wojtaś

Amelia Obrzut, Ewelina Maj i Julia Dobosz - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, opiekun: Lidia Szczukiewicz 

Wojewódzki finał XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce 13.04.2024r

 Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie jako organizator XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Małopolsce uprzejmie informuje, że w roku 2024 Wojewódzki finał Olimpiady odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 10 oo w Sali nr 130 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 -go Listopada 54.

Serdecznie zapraszają w imieniu Komitetu Wojewódzkiego OWE,
                                     dr inż. Sebastian A. Tylkowski
i dr inż. Alfred Król

Ruszyły zapisy na Noc Sów w całej Polsce!Ruszyły zapisy na Noc Sów w całej Polsce!

Jak co roku 24-25 lutego, 2024 – setki wydarzeń na mapie.


Puszczyki (i Puchacze) rozpoczynają właśnie swój okres godowy – i pohukują tak że włos jeży się na głowie.


Dlatego nie ma na co czekać.

Trzeba ruszać w teren w poszukiwaniu sów!


W tym roku szczególnie zachęcamy wszystkich do organizacji rodzinnych wydarzeń. Zabierzcie chłopaka, dziewczynę, mamę, tatę, szwagra, stryja, wujenkę, innych krewnych i znajomych królika i sprawdźcie, czy w Waszym ulubionym parku coś huczy.


Szczegółowe informacje dotyczące Wydarzenia, wraz z pełną listą dostępnych lokalizacji w całej Polsce znajdziecie w linkach poniżej!


U-h-uu


Więcej informacji na stronie: 

Jestem na pTAK!
Ania Pilarska-Cherek
anna.pilarska@jestemnapTAK.pl

XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - protokoły szkolnego etapu konkursu

 Szanowni Państwo!


Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej należy przesyłać w wersji papierowej na adres:

Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie

Al. Słowackiego 17a

31-159 Kraków

Z wyrazami szacunku, 

dr inż. Sebastian A. Tylkowski 

Prezes ZO LOP


 

Spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP

Jeśli Członkowie Kół z Oddziałów należących do Krakowskiego Okręgu korzystali już ze środków z budżetu obywatelskiego i/lub mieli styczność z możliwością aplikowania o te środki, to ZG LOP liczy na pomoc w przekazaniu najważniejszych informacji w tym zakresie pozostałym Zarządom Okręgowym. Planowane jest spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP np. warsztaty terenowe dla uczniów, nasadzenia, pielęgnacja zieleni itp. itd. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie, aktywny udział oraz pomoc od tych z Państwa którzy mają doświadczenie w tym zakresie - istnieje możliwość przekazania linku do spotkania osobom zainteresowanym/znającym temat z naszego, Krakowskiego Okręgu. W razie ewentualnych uwag, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, 
Dr inż. Sebastian A. Tylkowski Prezes ZO LOP


 

Sprawozdanie z Krajowego Zjazdu LOP

W dniu 9 grudnia br. w Ryni w Ośrodku AMW Rewita miał miejsce XXX Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody.

Uczestniczyło w nim liczne grono delegatów ludzi, którzy współpracują ze sobą, znają swoje podwórka działania i są zaprzyjaźnieni. Ta przyjaźń to efekt wspólnych działań, wymiany doświadczeń, czasem ostrych burzy mózgów. 

Spotkanie prowadzone było z zaangażowaniem, właściwą dyscypliną czasową, z przemyślanymi rozwiązaniami opartymi na obowiązującym prawie, z kulturą i życzliwością dla nas delegatów. 

Delegaci Zjazdu wybrali władze LOP w tym Członków Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w osobach:

Dr hab. inż. Krystian Szczepański - Prezes

Piotr Zacharski - Wiceprezes

Waldemar Dudziński - Skarbnik

Elżbieta Wolska-Zdunek - Sekretarz

Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski - Członek

Jacek Koba- Członek

Lucja Supera - Członek

Spotkanie wniosło nadzieję na to, iż LOP przetrwa nie tylko najbliższe 5 lat, do swoich 100 urodzin, ale stanie się ponownie organizacją liczną, silną, potrzebną i skuteczną. 

Tego należy życzyć nowo wybranym Władzom i wszystkim Członkom LOP.


Barbara Mirek Michalska

Wiceprezes ZO LOP w Krakowie

Wydarzenie - facebook ZG LOP