V Edycja Konkursu Ekologicznego w roku szkolnym 2014/2015 zakończona!

V Edycja  Konkursu Ekologicznego w roku szkolnym 2014/2015 zakończona!
To już piąty rok z rzędu, kiedy dzięki Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie mogą się spotkać najlepsi młodzi ekolodzy wraz z opiekunami. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Ligi Ochrony Przyrody, Rady Dzielnicy VIII Dębniki, Babiogórskiego PN, Pienińskiego PN, Gorczańskiego PN i Magurskiego PN, a  patronem medialnym jest Gazeta Kropka i Przyroda Polska. 19 czerwca 2015 r. o godzinie 1030 odbyła się gala rozdania nagród V Edycji Konkursu Ekologicznego, którego organizatorem jest właśnie szkoła z krakowskiej VIII Dzielnicy. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Etap szkolny odbył się 14 stycznia 2015 r., wzięło w nim udział 2148 uczniów z 163 szkół podstawowych z całej Polski. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 74 uczniów z 40 szkół, którzy  walczyli o tytuł laureatów konkursu w dniu 24 kwietnia 2015 r. Spośród finalistów tytuł laureata otrzymało 25 uczniów i wyróżniono trzy osoby: 

Tytuł
Imię
Nazwa szkoły
Laureat I miejsca
Barbara Gurba
SP Nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Laureat II miejsca
Bartosz Lasota
SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
Laureat III miejsca
Rafał Miziołek
SP nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie
Laureat  IV miejsca, nagroda specjalna
Gabriela Herdan
Publiczna SP nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni
Laureat  V miejsca
Jovan Radicević
SP nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
Laureat  VI miejsca
Iga Flis
SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
Laureat  VI miejsca
Karolina Kwarcińska
SP im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
Laureat  VII miejsca
Piotr Góra
SP nr 43 im. KEN w Krakowie
Laureat  VII miejsca
Patryk Horain
SP nr 43 im. KEN w Krakowie
Laureat  VII miejsca
Michał Lelek
SP nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Laureat  VIII miejsca
Weronika Cyran
ZSP nr 7 SP  nr 66  im. E. Dembowskiego w Krakowie
Laureat  VIII miejsca
Jakub Fergin
SP im. F. Chopina w Brochowie
Laureat  VIII miejsca
Jan Kałucki
SP nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Laureat  VIII miejsca
Aleksandra Wajs
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
Laureat  IX miejsca
Łukasz Maczek
SP nr 109  im. K. Makuszyńskiego w Krakowie
Laureat IX miejsca
Maciej Tatys
SP Nr 9 w Legnicy
Laureat  IX miejsca
Nina Wachniew
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
Laureat  IX miejsca
Igor Witkowski
SP nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Laureat  X miejsca
Paulina Bieńko
SP nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie
Laureat X miejsca
Michał Czarnecki
SP nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Laureat  X miejsca
Dawid Herdan
Publiczna SP nr 2 im. K. Brodzińskiego w Bochni
Laureat X miejsca
Aleksandra Konopka
SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
Laureat X miejsca
Damian Maślanka
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju
Laureat X miejsca
Mikołaj Osiak
SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
Laureat  X miejsca
Adrianna Siwek
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
wyróżnienie
Martyna Grzegorek
SP nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie
wyróżnienie
Karolina Stąpor
SP nr 2 w Kolbuszowej im. K.K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
wyróżnienie
Krzysztof Szarzec
SP im. Jana Pawła II w Przeciszowie-Podlesiu
Gala Rozdania nagród po raz pierwszy odbyła się poza budynkiem szkoły, w sali dydaktycznej III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się w niedalekim sąsiedztwie szkoły. Swoją obecnością na gali rozdania nagród zaszczycili nas m.in. pani Mirosława Malmon - Starszy Wizytator z Kuratorium Oświaty w Krakowie, pani Halina Krawczak- Przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki, pan Alfred Król i pan Tadeusz Stanowski - prezes i wiceprezes Zarządu LOP Okręgu Krakowskiego, przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie- Barbara Michalska, pan Maciej Mażul- pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, dr inż. Andrzej Pikulski - Kierownik Działu Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Wojciech Wimmer -  Specjalista do spraw edukacji Nadleśnictwa Niepołomice oraz  laureaci konkursu i ich nauczyciele. Podczas gali zostały wygłoszone dwie prezentacje: o przyrodzie najbliższej okolicy przez Bartosza Synowca, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP nr 62 w Krakowie- organizatora konkursu, oraz prezentacja o działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie- Pani Barbary Michalskiej.

Małgorzata Łopata, opiekunka Koła LOP w Szkole Podstawowej w Mogilanach


Bartosz Synowiec prowadzi prezentację o walorach przyrodniczych Pychowic

Konkurs nabrał rozmachu i jest niewątpliwym sukcesem szkoły i Dzielnicy VIII w kształtowaniu świadomej postawy przyjaciela naszej planety. To ważne, by uświadamiać dzieciom zagrożenia płynące z degradacji środowiska. Taka inicjatywa pomysłodawczyni konkursu - nauczycielki przyrody Pani Patrycji Stawarczyk daje okazję nie tylko do promocji szkoły i Pychowic, ale także jest świetną okazją do zwrócenia uwagi na ekologię. Już czekamy na następną edycję Konkursu Ekologicznego. Do zobaczenia na kolejnej gali!

Aneta Giemzik

KOMUNIKAT - WYCIECZKA!

Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, serdecznie zaprasza Opiekunów Szkolnych Kół LOP, na wyjazd szkoleniowy na teren Nadleśnictwa Limanowa i Gorczańskiego Parku Narodowego. W programie przewidujemy zwiedzenie najcenniejszych obiektów przyrodniczych oraz historycznych Beskidu Wyspowego i Gorców. Szczegółowy pełny program, który będzie uwzględniał również Państwa życzenia prześlemy w terminie późniejszym.
Szkolenie przygotowywane w pełnym zakresie na koszt ZO LOP i Nadleśnictwa Limanowa. Wyjazd zaplanowano na 25 sierpnia br. Miejsce spotkania i godzina odjazdu przekazana zostanie oddzielnym pismem i na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ZO LOP drogą elektroniczną (e-mail: lop.krakow@onet.eu) lub telefonicznie (602-211-904: 788-731-381) do 10.sierpnia 2015 r.