Wyniki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Województwie Małopolskim

Wyniki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

w Województwie Małopolskim

 

Ocenę nadesłanych na adres Komitetu Wojewódzkiego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej prezentacji przygotowanych przez uczestników Olimpiady przygotowywało Jury w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Barbara Krzysztofik

2. dr inż. Małgorzata Śliwka

3. dr Agata Stokłosa-Wojtaś

4. dr inż. Alfred Król

5. mgr inż. Tadeusz Stanowski

          Do Krajowego finału Olimpiady zakwalifikowano następujących autorów siedmiu najlepszych z Małopolski prac:

1. Pączek Daria

2. Węglarz Marek

3. Gwóźdż Anna

4. Matura Krystian

5. Trzebuniak Anna

6. Sobkowicz Anna

7. Sułkowska Aleksandra

Alfred Król

Prezes Zarządu Okręgu LOP

w  Krakowie