Warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody

Warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów
Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP z Okręgu Krakowskiego

Zarząd Okręgu LOP w Krakowie organizuje warsztaty szkoleniowe dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP. Bezpłatne, jednodniowe warsztaty odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie w dniu 4 grudnia 2015 r.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres LOP lop.krakow@onet.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 602 211 904 w terminie do 23 listopada br. Zainteresowanym przesłane zostaną pełne informacje o organizowanym szkoleniu.
Z pozdrowieniami 
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie