Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.

Kraków 1.08.2016 r.
Opiekunowie Szkolnych Kół LOP
Program wyjazdu szkoleniowego dla Opiekunów Szkolnych Kół  LOP na teren Nadleśnictwa Olkusz w dniu 24.08.2016 r.
Dzięki uprzejmości Nadleśniczego Pana Marcina Polaka w roku bieżącym spotykamy się na szkoleniowym wyjeździe w Nadleśnictwie Olkusz z następującym programem:
9:00 - przyjazd do Nadleśnictwa Olkusz ul. Łukasińskiego 3;
9:00-9:45 - prezentacja gospodarki leśnej oraz zadań ochrony przyrody;
10:00-11:30 - Rezerwat przyrody „Pazurek” - edukacja leśna społeczeństwa i udostępnianie lasu;
11:50-12:30 - Pustynia Błędowska, program renaturyzacji;
12:50-13 30 - Źródła Soły lub Stołowa Góra;
14:30-15:30 - Szkółka leśna w Pomorzanach, produkcja materiału szkółkarskiego Nadleśnictwa Olkusz.
Na zakończenie przewidziano ognisko i poczęstunek.
Spotkanie umożliwi również omówienie najważniejszych spraw związanych z działalnością LOP.
Serdecznie zapraszam
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie

PS. Odjazd autobusu z Krakowa o godz. 8:00 z Placu Axentowicza.