Zapraszamy do Lasu Wolskiego na ścieżkę edukacyjną

9 czerwca 2015 roku uroczyście otwarto  leśną ścieżkę edukacyjną przygotowaną przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie przy finansowym wsparciu ORLEN Oil Spółka z o.o w Krakowie oraz Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny.
Przecięcia wstęgi dokonały: Pani Beata Wieciech Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 i Pani Emilia Borowska nauczycielka i opiekunka Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie, w towarzystwie młodzieży szkolnej.

W otwarciu ścieżki uczestniczyli: Teresa Gryga Zastępca Dyrektora Ogrodu Zoologicznego, Prof. Dr hab. Kazimierz Gądek V-ce Przewodniczący Rady Fundacji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego, Zygmunt Fura Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego. Ks. Proboszcz Roman Łędzki Parafia Wola Justowska, Maciej Głód  z Wydziału Ochrony Środowiska UM Krakowa, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz bardzo liczna grupa młodzieży szkolnej.
Spotkanie prowadził Alfred Król Prezes Zarządu Oddziału LOP w Krakowie.
Ścieżka rozpoczyna się od parkingu przed wjazdem do Lasu Wolskiego (dawnej „Baby Jagi”) i prowadzi zielonym szlakiem do Kopca J. Piłsudskiego.

Na trasie ścieżki rozmieszone jest 8 tablic informacyjnych o następującej tematyce:
1.Historia Lasu Wolskiego.
2.Drzewa i krzewy Lasu Wolskiego.
3.Formy Ochrony Przyrody w Polsce.
4.Rezerwat „Panieńskie Skałki”.
5.Mieszkańcy martwego drzewa.
6.Duże i małe ssaki Lasu Wolskiego.
7.Ptaki Lasu Wolskiego.
8.Polany Lasu Wolskiego.
Uczestniczący w spotkaniu dziennikarze, redaktorzy Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Gazety Wyborczej przygotowali i przedstawili na łamach wymienionych dzienników informacje o otwartej ścieżce przyrodniczej wraz z zaproszeniem dla mieszkańców Krakowa.

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finał centralny w Olsztynie

W dniach 5-7 czerwca 2015 r. Olsztyn gościł 113 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali o indeks uczelni wyższych. Zwycięstwo odniosła Inowrocławianka Sara Shawkat (Województwo - Pomorskie). Drugie miejsce zdobyła mieszkanka  Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dagmara Szulc z Nowego Miasta Lubawskiego. Trzecie - Marek Kwiatkowski reprezentujący Województwo Wielkopolskie.
Zawody odbyły się w centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znajdującym się w obrębie kampusu uniwersyteckiego.  Kampus położony  jest malowniczo wśród starego parku na brzegu Jeziora Kortowskiego. Po teście pisemnym składającym się z 50 pytań i po dogrywce (8 zawodników) do części ustnej zakwalifikowało się 10 zawodników. W dziesiątce znalazł się zawodnik Województwa Małopolskiego Mateusz Rosa uczeń uczeń kl. 2c w Zespole Szkół  II Liceum Ogólnokształcącego im Ks. Józefa Tischnera w Rabce Zdroju. Mateusz uzyskał największą liczbę punktów odpowiadając poprawnie na 45 pytań z ogólnej liczby 50. Po teście pisemnym był liderem Olimpiady. Jego opiekunem merytorycznym jest pan Jacek Sobczyk. Mateusz reprezentował nasze województwo również w roku 2014 na finale centralnym OWE, który odbył się w Supraślu (Województwo Podlaskie). W niedzielę najlepszych dziesięciu uczestników zmagało się z pytaniami, które losowali w ramach zestawów. Każdy zestaw zawierał 5 pytań otwartych. Ponadto finaliści musieli wykazać się wiedzą praktyczną, związaną z rozpoznawaniem głosów przyrody (ptaki, płazy), roślin, zwierząt, owadów. Trzeba przyznać, że pytania należały do trudnych. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele wielu instytucji, w tym m.in. Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, przyznawali punkty odpowiadającym na pytania otwarte, a średnia z dziesięciu ocen trafiała na konto finalisty. 
Niestety, przy ustalaniu zwycięzcy i kolejności zawodników wśród dziesięciu najlepszych, Regulamin Olimpiady nie uwzględnia punktów uzyskanych w teście pisemnym, mimo że wynik testu jest ewidentnym wskaźnikiem wiedzy i przygotowania zawodnika. Z tego powodu nasz reprezentant zajął 4 miejsce. A ten sam Regulamin, na finale wojewódzkim, przy ustalaniu kolejności wśród dwunastu najlepszych  zawodników wymaga dodawania punktów uzyskanych w teście pisemnym do punktów uzyskanych w części ustnej.  Mamy nadzieję, że ta niezgodność zostanie kiedyś usunięta przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Dla uczestników Olimpiady organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. W Centrum Konferencyjnym, kiedy młodzież pisała test, opiekunowie i goście mogli wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy poprowadziła dr inż. Iwona Łaźniewska prezentując „Zasady ochrony i zagospodarowania na obszarach NATURA 2000”, drugi dr inż. Paweł Sowiński i prof. dr hab. Andrzej Łachacz nt. „Funkcji i wykorzystania gleb w środowisku”.
W holu Centrum Konferencyjnego UWM swoje stoiska prezentowały Lasy Państwowe (Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie i Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Olsztyńskie), Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wydziały Nauk o Środowisku, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Biologii i Biotechnologii. Dzięki uprzejmości Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warmińsko-Mazurski nasi goście obejrzeli wystawę fotograficzną pt. "Walory przyrodnicze Warmii i Mazur”.A po południu wszyscy uczestniczy udali się do Nadleśnictwa Olsztynek, Leśnictwa Napromek, gdzie na polanie leśnej powitali ich gospodarze województwa (Gustaw Marek Brzezin Marszałek), gospodarze terenu (Z-ca Dyrektora RDLP Paweł Artych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek Dariusz Krzyżanowski i Dyrektor Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Krzysztof Słowiński). Pracownicy Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich oraz leśniczy z Napromka oprowadzili uczestników po Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, a potem wszyscy udali się do miejscowości Glaznoty na śródleśny zbiornik retencyjny, gdzie młodzież posadziła buki na uprawie leśnej, zaś zacni goście i opiekunowie drużyn poszczególnych województw posadzili aleję lipową przy drodze wzdłuż retencyjnego zbiornika. Do Glaznot także dołączył rektor prof. dr. hab. Ryszard Górecki oraz Piotr Otwaski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Po wszystkim odsłonięto pamiątkową tablicę. Gospodarze Nadleśnictwa Olsztynek pokazali nam jeszcze nowoczesną szkółkę drzew leśnych w Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno. W szkółce prowadzona jest głównie hodowla sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w specjalnych kontenerach, na specjalnym, często mikoryzowanym podłożu i w kontrolowanych warunkach wilgotności, temperatury i oświetlenia. A dzień zakończył się na Przystani nad Jeziorem Kortowskim, gdzie przy dźwiękach pieśni żeglarskich -  szant i blasku ogniska częstowano gości jubileuszowym tortem. Tuż przed 22 zaś podziwialiśmy pokaz fajerwerków. 
W niedzielę,  po  zakończeniu części ustnej i wyłonieniu laureatów, zostały wręczone nagrody. Do najcenniejszych należały nagrody ufundowane przez głównego sponsora Olimpiady – firmę Toyota Motor Poland Co. Ltd. sp. z o.o. Zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała tradycyjnie już, skuter elektryczny, a wszyscy laureaci wczasy na Maderze.
Reprezentacji Małopolski towarzyszyli: zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pan Tomasz Pietrusiak, zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Aura” pani Elżbieta Koniuszy i laureatka XXIV Olimpiady pani Aniela Skałkowska. 
W niedziele 7 czerwca, po uroczystym wręczeniu i nagród pan Tomasz Pietrusiak przekazał wszystkim zebranym w audytorium informację o tym, że w roku 2016 finał centralny XXXI OWE odbędzie się w Krakowie.
Podobnie jak w roku poprzednim wygodny transport klimatyzowanym busem  zapewnił nam Marszałek Województwa Małopolskiego i Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Krakowie składa serdeczne podziękowanie.
Tadeusz Stanowski

Fotorelacja:
Część ustna. Od lewej:Sylwia Mielcarska, Mateusz Rosa.

Zwiedzanie laboratorium Wydziału Biologii i Biotechnologii UMW.

Przystań nad Jeziorem Kortowskim.

Odpoczynek w Leśnictwie Napromek.

Tablica pamiątkowa XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Agnieszka Kowalewska opiekunka drużyny z Podlasia i Tadeusz Stanowski opiekun drużyny z Małopolski.

Audytorium Centrum Konferencyjnego UWM. Drużyna z Małopolski oczekuje na wyniki testu pisemnego. Od prawej: Patryk Baniak,  Mateusz Rosa, Filip Karpowicz, Alicja Sobieraj, Klaudia Gogól, Magdalena Kras, Judyta Sobecka.

Laureaci finału centralnego XXX OWE. Drugi z prawej Mateusz Rosa. Czwarta z lewej  Sara Shawkat.

Pamiątkowe zdjęcie drużyny małopolskiej z opiekunem Tadeuszem Stanowskim.

Finał ustny. Trzeci od lewej Mateusz Rosa.

Powrót do Krakowa.

Przerwa w podróży.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników w uroczysku Glaznoty.

Prof. UWM Katarzyna Glińska Lewczuk otrzymuje upominek od zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olszynie.