Wyjazd szkoleniowy na teren Pienin i Nadleśnictwa Krościenko dla opiekunów Szkolnych Kół LOP

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie organizuje dla opiekunów Szkolnych Kół LOP wyjazd szkoleniowy na teren Pienin i Nadleśnictwa Krościenko.
W programie przewidujemy wejście do rezerwatów Homole i Biała Woda oraz zwiedzanie Zamków w Czorsztynie i Niedzicy. Wyjazd nastąpi 20 sierpnia 2014 r. z Krakowa. Szczegóły dotyczące miejsca spotkania oraz pełnego programu przedstawione zostaną w terminie późniejszym.
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu, przygotowywanym w pełnym zakresie na koszt Zarządu Okręgu LOP i Nadleśnictwa Krościenko.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ZO LOP w Krakowie drogą elektroniczną lop.krakow@onet.eu lub telefoniczną tel.: 602 211 904 lub 012 630 52 94.
Alfred Król
Prezes ZO LOP w Krakowie