IV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w
IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNEGO.
Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają 
do 20 grudnia 2013 roku.

Konkurs jest skierowany do każdego ucznia klasy IV – VI drugiego szkoły podstawowej, szczególnie zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego.
Konkurs jest dwuetapowy ( etap szkolny i finałowy) i ma formę testu otwartego.
Etap szkolny – 16 stycznia 2014r o godz. 1100-1230
Etap finałowy- 24 kwietnia 2014r o godz. 1000-1130
Uwaga!!!! Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!!!!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły http://www.sp62krk.nazwa.pl/. Rejestracja do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły http://www.sp62krk.nazwa.pl/ w zakładce rejestracja do konkursu
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Pani Patrycji Stawarczyk, dane kontaktowe: tel. 608 432 977 lub konkurs.eko.sp62@gmail.com

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


HARMONOGRAM  KONKURSU
 • 29 listopada 2013 r. – przekazanie szkołom podstawowym oferty konkursowej;
 • 20 grudnia 2013 r. – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu przez szkoły;
 • 15 stycznia 2014 r. – termin przekazania szkołom arkuszy zadań do etapu szkolnego;
 • 16 stycznia 2014 r.przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;
 • 17 stycznia 2014 r. – udostępnienie schematów oceniania zadań i klucza odpowiedzi  z etapu szkolnego;
 • 31 stycznia  2014 r. – przesłanie prac konkursowych uczniów i protokołów;
 • 21 lutego  2014 r. – ogłoszenie listy uczestników etapu finałowego konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu;
 • 15 kwietnia 2014 r. – powołanie komisji do etapu finałowego;
 • 24 kwietnia 2014 r.przeprowadzenie etapu finałowego konkursu;
 • 25 kwietnia 2014 r. – zamieszczenie arkusza zadań i klucza odpowiedzi etapu finałowego konkursu, na stronie internetowej organizatora konkursu;
 • 7 maja 2014 r.  – wgląd do prac uczestników konkursu;
 • 16 maja 2014 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
 • czerwiec  2014r. – gala rozdania  nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
LITERATURA:

 1.      Etap szkolny:

 • Materiał  realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody( podręczniki szkolne oraz atlasy i zeszyty ćwiczeń do przyrody kl. IV - VI);
 • Rady na odpady, tekst Hanna Będkowska i Joanna Liszewska MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012;
 • Program Natura 2000,  tekst Hanna Będkowska, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011;
 • Strona  internetowa Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl/;
 • Strony internetowe polskich parków narodowych.


2.    Etap finałowy:

 • Materiał  realizowany w danej Szkole Podstawowej oparty na podstawie programowej nauczania przyrody( podręczniki szkolne oraz atlasy i zeszyty ćwiczeń do przyrody kl. IV – VI);
 • Nasza Ziemia – budowa, kontynenty, morza, klimat, strony : 32- 33, 44 -47, 58 -73, 96-99, tekst dr Rita Mielke,  Wydawnictwo NGV;
 • Ilustrowana Encyklopedia NATURA, tłumaczenie Piotr Rosikoń, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012;
 • Strona  internetowa Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl;
 • Strony internetowe polskich parków narodowych.

ZAGADNIENIA DO KONKURSU


· formy ochrony przyrody w Polsce i w regionie
· ekologia, czyli wzajemne zależności organizmów i ich środowisk mój organizm, jego potrzeby i rozwój
· las jako środowisko życia
· gospodarka leśna
· polskie lasy
· elementy przyrody  ożywionej  i nieożywionej,
· naturalne wskaźniki zanieczyszczenia środowiska

· gatunki roślin, zwierząt  i grzybów chronionych w Polsce
· charakterystyka polskich parków narodowych 
· wykorzystanie przyrody przez człowieka,
· życie organizmów lądowych
· życie organizmów wodnych
· źródła zanieczyszczeń środowiska
· zależności między organizmami
· Ziemia – dom dla wszystkich organizmów
· Ziemia i jej zasoby

· globalne skutki zanieczyszczenia środowiska: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog, kwaśne deszcze
· sposoby oszczędzania zasobów naturalnych
· źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej
· procesy glebotwórcze
· przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb, wód i powietrza
· rolnictwo ekologiczne