XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - lista Finalistów którzy uzyskali 70% i więcej poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
ELIMINACJE II STOPNIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
PRZEPROWADZONE W  KRAKOWIE W SOBOTĘ 12 KWIETNIA 2014 R.

LISTA FINALISTÓW  KTÓRZY UZYSKALI
70% (I WIĘCEJ%) POPRAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE PISEMNYM

Lp
Nazwisko i imię
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Patryk Baniak
II
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
2
Anna Wróbel
III
ZSO Nr 1,I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza  Nowy Sącz
Małgorzata Kuźma
3
Alicja Sobieraj
I
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  Myślenice
Małgorzata Twardowska
4
Mateusz Galus
III
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 Tarnów
Ewa Matuła
5
Mateusz Rosa
I
Liceum Ogólnokształcące im Ks. Józefa Tishnera
Rabka Zdrój
Jacek Sobczyk
6
Aleksandra Kowalczyk
I
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Tarnów
Ewa Matuła
7
Alina Kumorek
II
V Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
8
Katarzyna Góra
II
ZSO Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza,  Nowy Sącz
Małgorzata Kuźma
9
Krzysztof Więckowski
I
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków
Edyta Heiza
10
Oliwia Kawa
I
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Tarnów
Ewa Matuła
11
Izabela Łysoń
I
I Liceum Ogólnokształcące 34-100 Wadowice, ul. A. Mickiewicza 16
Agata Skorupa
12
Kamil Borończyk
IV
ZS Ogólnokształcących Technikum,  Bobowa

Grażyna Kurzawa
13
Aleksandra Nikoniuk
III
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
 Kraków
Karol Dudek
14

Patrycja Biedra

II
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Kraków
Edyta Heiza
15
Marcelina Buksa
III
ZS i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika
Kalwaria Zebrzydowska
Lidia Zięba-Maziarka
16
Adam Horowski
III
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
Nowy Sącz
Katarzyna Socha
17
Anna Kopeć
I
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Tarnów
Beata Chumińska
18
Angelika Lofek
III
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. Józefa Tischnera Wadowice
Agnieszka Rajda
19
Michał Mączka
I
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
Tarnów
Krzysztof Mucha
20
Ewa Pierzchała
III
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica  Chrzanów
Beata Łapuszek
21
Miłosz Tomarzewski
II
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica Chrzanów
Bożena Bieno
22
Anna Gajdosz
III
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego,  Kraków
Elżbieta Ćwioro
23
Daria Kaczorowska
II
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Myślenice
Małgorzata Twardowska
24
Justyna Maciarz
III
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza      Kraków
Agata Kurek
25
Jakub Pękala
II
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Tarnów
Mariusz Pis
26
Wojciech Podłęcki
II
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.  Mikołaja Kopernika Brzesko
Krystyna Pawłowska
27
Zofia Porębska
III
XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej  Kraków
Danuta Bigaj

Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
w Województwie Małopolskim