XXVIII edycja Kokursu Mój Las na lata 2014/2015

Zapraszamy wszystkie szkoły znajdujące się w zasięgu działania Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, a zwłaszcza z byłego Województwa Bielskiego i byłego Województwa Tarnowskiego.
Najlepsze prace z danej szkoły należy przesłać do Zarządu Okręgu LOP w Krakowie al. Juliusza Słowackiego 17A, 31-159 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2014 r. 
Regulamin konkursu do pobrania tutaj.