Zapraszamy do Lasu Wolskiego na ścieżkę edukacyjną

9 czerwca 2015 roku uroczyście otwarto  leśną ścieżkę edukacyjną przygotowaną przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie przy finansowym wsparciu ORLEN Oil Spółka z o.o w Krakowie oraz Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny.
Przecięcia wstęgi dokonały: Pani Beata Wieciech Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 i Pani Emilia Borowska nauczycielka i opiekunka Szkolnego Koła LOP w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie, w towarzystwie młodzieży szkolnej.

W otwarciu ścieżki uczestniczyli: Teresa Gryga Zastępca Dyrektora Ogrodu Zoologicznego, Prof. Dr hab. Kazimierz Gądek V-ce Przewodniczący Rady Fundacji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego, Zygmunt Fura Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego. Ks. Proboszcz Roman Łędzki Parafia Wola Justowska, Maciej Głód  z Wydziału Ochrony Środowiska UM Krakowa, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz bardzo liczna grupa młodzieży szkolnej.
Spotkanie prowadził Alfred Król Prezes Zarządu Oddziału LOP w Krakowie.
Ścieżka rozpoczyna się od parkingu przed wjazdem do Lasu Wolskiego (dawnej „Baby Jagi”) i prowadzi zielonym szlakiem do Kopca J. Piłsudskiego.

Na trasie ścieżki rozmieszone jest 8 tablic informacyjnych o następującej tematyce:
1.Historia Lasu Wolskiego.
2.Drzewa i krzewy Lasu Wolskiego.
3.Formy Ochrony Przyrody w Polsce.
4.Rezerwat „Panieńskie Skałki”.
5.Mieszkańcy martwego drzewa.
6.Duże i małe ssaki Lasu Wolskiego.
7.Ptaki Lasu Wolskiego.
8.Polany Lasu Wolskiego.
Uczestniczący w spotkaniu dziennikarze, redaktorzy Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej i Gazety Wyborczej przygotowali i przedstawili na łamach wymienionych dzienników informacje o otwartej ścieżce przyrodniczej wraz z zaproszeniem dla mieszkańców Krakowa.