KONKURS MÓJ LAS EDYCJA XXX, 2016/2017 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

KONKURS MÓJ LAS EDYCJA XXX, 2016/2017 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

Konkurs składa się z trzech etapów. Każda z uczestniczących szkół przeprowadziła etap podstawowy i przesłała do Zarządu Okręgu LOP w Krakowie po 3 najlepsze prace z każdego tematu. W II etapie - prace oceniał Sąd Konkursowy powołany przez Zarząd Okręgu LOP w Krakowie. Pięć najlepszych prace z każdego tematu zostały przesłane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa gdzie odbył się finał centralny (III etap Konkursu).
Zgodnie z wieloletnią tradycją Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zaprosiła laureatów i opiekunów prac konkursowych na uroczyste zakończenie Konkursu i wręczenie nagród we wtorek 16. maja 2017 r.,  tym razem w świetlicy RDLP przy ul. J. Słowackiego 17a w Krakowie. Dyplomy i nagrody wręczali  dr inż. Robert Głodowski, zastępca dyrektora RDLP w Krakowie ds. Gospodarki Leśnej, prezes Okręgu Krakowskiego LOP dr inż. Alfred Król i mgr inż. Jolanta Żuchowska, reprezentująca Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Po odebraniu nagród i dyplomów goście, na zaproszenie pana Adama Klekota - Nadleśniczego. pojechali na wycieczkę do lasów Nadleśnictwa Krzeszowice. Tym razem było to leśnictwo Tenczynek. Opiekunem grupy była Barbara Mirek-Michalska, specjalista Służby Leśnej ds. edukacji RDLP w Krakowie, a przewodnikami byli gospodarz Leśnictwa Tenczynek pan Leśniczy - Marcin Gębala i podleśniczy pan Marcin Kubas. Leśnictwo  Tenczynek  obejmuje  1733 ha i należy do największych w Nadleśnictwie Krzeszowice. Nadleśnictwo Krzeszowice zajmuje powierzchnię 9 437 ha.  Składa się z dwóch obrębów Alwernia i Krzeszowice. Występują tu obok siebie elementy przyrody różnych obszarów, m.in. gatunki i zbiorowiska górskie i ciepłolubne, biocenozy skrajnie suchych skał i podmokłe łąki oraz bagienne lasy, siedliska skrajnie ubogie i niezwykle bogate. Teren ten ma sobie tylko właściwe elementy przyrody. Nigdzie w Polsce nie spotykamy tak bogatego krajobrazu o charakterze krasowym: pojedyncze skały, skaliste wzgórza, doliny wąwozy, jary, wywierzyska oraz jaskinie.  
Na początku laureaci mieli możliwość wykonania nasadzeń w ramach odnowienia powierzchni zniszczonej przez wiatr. Powalone drzewa były uprzątnięte, a powierzchnia przygotowana do sadzenia. Sadziliśmy dęba wyhodowanego w kontenerach, w których znajdowało się po 28 sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki wkładaliśmy do otworów wykonanych specjalnym kosturem. W sadzeniu przeszkodził deszcz, ale jak tylko pokazało się słońce robotę dokończyliśmy. Następnie odbył się interesujący spacer po różnych drzewostanach i siedliskach leśnych w czasie którego leśnicy opowiadali o przyrodniczych podstawach gospodarki leśnej, opowiedzieli o  samym gospodarowaniu w lesie i roli martwych drzew biocenozie lasu. Uczestnicy mogli zobaczyć drzewostany rosnące na różnych siedliskach leśnych. Zachwycali się pięknymi sosnami na siedlisku boru mieszanego świeżego i  potężnymi bukami na siedlisku lasu mieszanego wyżynnego świeżego. Zmęczeni dotarliśmy na polanę gdzie wznosi się wielka obserwacyjna wieża – dostrzegalnia przeciwpożarowa o ażurowej konstrukcji metalowej. Obok wieży płonęło już ognisko i przygotowana była kiełbasa, bułeczki i napoje. Uczestnicy spotkania przysmażyli kiełbaski na ognisku i z apetytem posilili się. Na zakończenie, w drodze powrotnej zwiedziliśmy ruiny zamku w Tenczyn w Rudnie, należący do systemu obronnego Orlich Gniazd. Zamek zbudował Jędrzej, wojewoda krakowski i sandomierski w pierwszej połowie XIV wieku.
Laureaci kategorii I, temat: „Dzień i noc w lesie”wraz z opiekunami.

Laureaci kategorii II, temat: „„Drzewo j jego funkcje w przyrodzie”, wraz z opiekunami.

Laureaci kategoria III, temat: „Znaczenie drewna dla lasu i ludzi”, wraz z opiekunami.

Laureaci kategorii IV, temat: „Gospodarka leśna a sukcesja naturalna- za i przeciw”, wraz z opiekunami.Jak sadzić sadzonki dębu?

Sadzimy las.

Sadzimy las, a deszcz podlewa.

Sadzimy las.  Julia Knapik, Szkoła Podstawowa w Spytkowicach.

Po zakończonym sadzeniu lasu, od lewej: Alicja Szumny i Agata Stokłosa-Wojtaś (Kraków), Małgorzata Twardowska, Karolina Halek i Krzysztof Szafraniec (Myślenice).

Spotkanie przy leśnym ognisku.

Spotkanie przy leśnym ognisku na polanie obok wieży – dostrzegalni przeciwpożarowej.

Las mieszany wyżynny świeży. Buczyna.

Bór mieszany świeży. Sośnina z charakterystycznymi dla tego siedliska płatami borówki czernicy.

Przy zamku Tenczyn w Rudnie.