XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ


XXXIV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

ETAP II DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W  SOBOTĘ 6 KWIETNIA 2017 R.
W SALI  WYKŁADOWEJ WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W SALI NR 130
UL. 29  LISTOPADA 54. ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 10:00

Sprawdzanie listy obecności o godzinie 9:00

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu drugiego znajduje się stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie.