Wyjazd Szkoleniowy - 14 września 2019 roku na teren Ziemi Tarnowskiej


                                                              Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
                                                              Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Wzorem ubiegłego roku dla spełnienia Waszych propozycji we wrześniu bieżącego roku, Zarząd Okręgowy LOP organizuje wyjazd szkoleniowy. Szkolenie odbyłoby się 14 września 2019 roku na terenie Ziemi Tarnowskiej z następującym programem:
1.Wyjazd z Krakowa do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Polichtach i realizacja programu szkolenia. (koło Gromnika).
2. Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto” na Pogórzu Ciężkowickim.
3.Muzeum Przyrodnicze im, Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.
4.Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
5.Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Wielkiej.

W trakcie objazdu planowany jest obiad. Szkolenie odbędzie się na koszt ZO LOP w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy. Czekamy na imienne zgłoszenia na adres e-mail ZO LOP oraz telefonicznie, do końca lipca. Niezbędne jest to do celów organizacyjnych.

Z okazji zasłużonych wakacji przekazuję serdeczne życzenia szczęśliwego, miłego i rodzinnego odpoczynku w pełnym zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Szczegółowe informacje o miejscu zbiórki i godzinie odjazdu podane zostaną w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej http://krakow.lop.org.pl/

W imieniu Zarządu z koleżeńskimi pozdrowieniami
Alfred Król