XXXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las 2019-2020

XXXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las
2019-2020
 
Konkurs prowadzony jest w Czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I -młodzież szkół podstawowych klasa I-III;
Kategoria II -młodzież szkół podstawowych klasa  IV-VI;
Kategoria III -młodzież szkół podstawowych klasa VII- VIII;
Kategoria IV -młodzież szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Tematyka konkursu:
Kategoria I – Leśne smakołyki;
Kategoria II – Leśni lotnicy;
Kategoria III- Formy ochrony przyrody w mojej okolicy;
Kategoria IV – Las który leczy.

Prace konkursowe muszą być opatrzone:
1. Imieniem i nazwiskiem autora;
2. Dokładnym adresem szkoły, z nr telefonu;
3. Imieniem i nazwiskiem nauczyciela opiekuna pracy.

Prace konkursowe kierować na adres: 
ZO LOP w Krakowie 
Al. Słowackiego 17A 
31-159 Kraków
do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Prace wyróżnione w I etapie regionalnym są nagradzane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Po dwie najlepsze prace z każdej kategorii przesłane zostaną do II etapu konkursu
Do Zarządu Głównego SITLiD w Warszawie.

Proszę o zainteresowanie uczniów i opiekunów. Serdecznie zapraszamy.
                                   
Zarząd Okręgu LOP w Krakowie