Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXXIV edycja 2020/2021

 

Regulaminogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXXIVedycja 2020/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.