XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2022 roku wojewódzkiego Finału Olimpiady, laureatami i reprezentantami województwa Małopolskiego w finale centralnym OWE zostali:

1. Mikoś Aleksandra - VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

2. Hardzina Aleksandra - I LO im S. Staszica w Chrzanowie; ul. Piłsudskiego 14.

3. Łanocha Karol - I LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach; ul. Wyspiańskiego 2.

4. Guzdek Wiktoria - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

5. Żak Agnieszka - I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu; ul. Długosza 5.

6. Szczepka Julia - VIII  LO im. S. Wyspiańskiego w Krakowie; ul. Grzegórzecka 24.

7. Kwaśniewska Maja - I LO im. M. Wadowity w Wadowicach; ul. Mickiewicza 16.

 

w imieniu Jury OWE

Dr inż. Alfred Król

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu OWE