XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w województwie Małopolskim

XXX  OLIMPIADA  WIEDZY  EKOLOGICZNEJ 
W  WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

W pierwszym etapie Olimpiady (na poziomie szkół) uczestniczyło 2756 uczniów ze 163 szkół w tym z klas 1 – 903, klas 2 – 1047, klas 3 – 720, klas 4 - 101. 80% poprawnych odpowiedzi uzyskało 155 uczniów. Po dogrywce, do finału wojewódzkiego (II etap Olimpiady) zakwalifikowało się 103 zawodników.
Na zawody II etapu zgłosiło się 92 zawodników. Wiedzę zawodników oceniało Jury powołane przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpidy Wiedzy Ekologicznej Tadeusza Stanowskiego w składzie:
- prof. Dr habil.  Barbara Krzysztofik – przewodnicząca
- dr inż. Alfred Król -  zastępca przewodniczącej
- dr inż Dawid Bedla, mgr inż. Alina Kozina, mgr inż. Tomasz Pietrusiak, mgr inż. Małgorzata Stępińska, dr inż. Małgorzata Śliwka, dr Agata Stokłosa – Wojtaś, mgr Leokadaia Wojtowicz, mgr inż. Jerzy Zawartka.
Poziom odpowiedzi był wyrównany, a przez to walka była ostra. Tytuł finalisty uzyskało 14 zawodników, którzy w teście pisemnym osiągnęli co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Po trzech dogrywkach wyłoniono, zgodnie z regulaminem, dwunastu zawodników, którzy przystąpili do testu ustnego. Po zakończeniu tego testu ustalono siedmioosobowy skład reprezentacji Województwa Małopolskiego na finał centralny Olimpiady, który odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe upominki, a reprezentanci województwa otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oraz nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.

LISTA REPREZENTANTÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:
Lp
Nazwisko i imię
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Patryk Baniak
3
IV Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II
33-101 Tarnów, ul. C. K. Norwida 22
Pow.  Tarnowski
Krzysztof Mucha
2
Alicja Sobieraj
2
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
Pow.  Myślenicki
Grażyna Kucharczyk
3
Mateusz Rosa
2
ZS II Liceum Ogólnokształcące im Ks. J. Tishnera
34-700 Rabka Zdrój, ul. T. Kościuski 9
Pow.  Nowotarski
Jacek Sobczyk
4
Klaudia Gogól
2
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
Pow.  Myślenicki
Grażyna Łętocha
5
Judyta Sobecka
2
ZSO im. M. Skłodowskiej Curie, ul. T. Semika 1, 34-200 Sucha Beskidzka.  Pow. Sucha Beskidzka
Natalia Michaś
6
Filip Karpowicz
2
VII LO im.Zofii Nałkowkiej, ul. Skarbińskiego 5, 30-071  Kraków.  Pow. Kraków
Ewa Urbańska
7
Magdalena Kras
2
III LO im. A. Mickiewicza ul. K. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów. Pow. Tarnowski
Dominika Jurasz