Uroczyste zakończenie XXVIII edycji konkursu „MÓJ LAS”

Drugi etap Konkursu obejmował szkoły znajdujące się w zasięgu działania Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Jednak w tej edycji prace nadesłała do nas również szkoła z Nawojowej z Okręgu LOP w Nowym Sączu. Uroczyste zakończenie II etapu Konkursu zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie i Nadleśnictwo Brzesko w środę 29 kwietnia 2015 r. Na spotkanie zostali zaproszeni laureaci, którzy zajęli od pierwszego do piątego miejsca oraz wyróżnieni uczestnicy wraz z nauczycielami – opiekunami, pod kierownictwem których uczniowie opracowywali swoje prace. 
Organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzenie Kopalni Soli w Bochni i udział w sadzeniu lasu w Leśnictwie Jodłówka. Po pracy laureaci i ich opiekunowie otrzymali piękne dyplomy i nagrody ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników  Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Krakowie. Nagrody i dyplomy wręczał Nadleśniczy Zdzisław Kamiński,  sekretarz  Oddziału SITLiD w Krakowie Jolanta Żuchowska i członek Zarządu LOP w Krakowie Kazimierz Stanek. Na zakończenie gospodarze Nadleśnictwa zaprosili wszystkich uczestników na smaczny posiłek w namiotach ustawionych na terenie szkółki Leśnej w Leśnictwie Jodłówka.