PRZYRODNICZE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP 25 SIERPNIA 2015 R.

PRZYRODNICZE  WARSZTATY 
DLA  OPIEKUNÓW  SZKOLNYCH  KÓŁ  LOP
25 SIEPNIA 2015 R.

Warsztaty odbyły się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego Nadleśnictwa Limanowa. 
Warsztaty rozpoczęły się w siedzibie dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego wykładem na temat  walorów przyrodniczych GPN oraz działalności edukacyjnej pracowników Parku. Po przerwie „kawowej” udaliśmy się do rezerwatów w dolinie potoku Kamienica Przejazd do doliny Kamienicy.  Na polanie przy obiekcie „Papieżówka” (domek w którym nocował arcybiskup Karol Wojtyła w czasie swoich wypraw turystycznych w 1978 r.) zapoznaliśmy się z  praktycznymi działaniami ochronnymi realizowanymi zgodnie z Planem Ochrony Parku  w ramach t.zw. Ochrony czynnej. 
Następnie zapoznaliśmy się ze ścieżką edukacyjną „Dolina Kamienicy”. Wędrówka rozpoczęła się przy odkrywce geologicznej ukazującej fliszową budowę Gorców. Nieco dalej  zobaczyliśmy fragmenty dolnoreglowego boru jodłowo-bukowego oraz charakterystyczne ziołorośla porastające brzegi potoku. Wzdłuż cieku, w małych zbiornikach wody stojącej żyją i rozmnażają się liczne płazy (żaba trawna, kumak górski, traszka górska i karpacka). Nad wodną roślinnością polują ważki. W dalszej drodze można zobaczyć fragmenty drzewostanów zniszczonych przez górskie wiatry. Otoczenie ścieżki obfituje w osuwiskowe formy rzeźby terenu. Na polanie Trusiówka znajdują się ślady wiecznych hut szkła, które funkcjonowała w XIX w. Na polanie jest również dobrze wyposażone i utrzymana miejsce biwakowania i wypoczynku turystów.
Do punktu  dydaktycznego  „Pole Biwakowe Wiatrówki" w Nadleśnictwie Limanowa, dojechaliśmy autokarem. Jest ono położone w dolinie potoku Kamienica, na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców.  Stanowi  idealne miejsce na biwak, odpoczynek i ognisko:  dogodny dojazd (szosą z Mszany Dolnej w kierunku Krościenka) oraz wyposażenie obiektu (wiaty, ławy, stoły, miejsca na ognisko, tablice dydaktyczne oraz parking).   Na tym polu biwakowym uczestnicy warsztatów zapoznali się z charakterystyką przyrodniczo leśną Nadleśnictwa Limanowa, działalnością gospodarczą, Programem Ochrony Przyrody należącym, obok produkcji drewna, do głównych zadań Nadleśnictwa. Bardzo interesująca była również prezentacja obiektów mających ochronę przed powodziami terenów położonych niżej, u podnóża Karpat, przed powodziami. W ramach realizacji przez Lasy Państwowe t.zw. Programu Małej Retencji, również Nadleśnictwo Limanowa zbudowało szereg obiektów na mniejszych i większych potokach górskich i na leśnych drogach. 
Dużym przeżyciem było zwiedzanie jednego z t.zw. „drzewostanów referencyjnych” w uroczysku Białe w Leśnictwie Mogielica (górna  część południowego zbocza Mogielicy, najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego 1170 mnpm).  Drzewostany te wydziela się w każdym nadleśnictwie ubiegającym się certyfikat FSC. Mają one na celu zachowanie w naturalnym stanie drzewostanów najbardziej charakterystycznych dla danej krainy przyrodniczo-leśne. Podobnie jak w rezerwatach ścisłych nie wykonuje się nich żadnych zabiegów gospodarczych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć przepiękną i najbardziej dziką puszczę karpacką z pomnikowymi jodłami, bukami, jaworami, z powalonymi kolosami drzew, które swój żywot zakończyły i stały się początkiem rozwoju nowego życia. Z trudem wspinaliśmy się na przełaj, po górskich bezdrożach, przecinając jary i potoczki. Dzięki gawędom i licznym przystankom udało nam się dotrzeć bardzo wysoko. Schodziliśmy już w  padającym deszczu
Uczestnicy warsztatów zostali ugoszczeni przez gospodarzy Nadleśnictwa na Polu Biwakowym Wiatrówki pieczoną na ognisku kiełbasą chlebem, kawą i herbatą. Mogliśmy się wysuszyć przy ognisku i pod wiatami.  Odjeżdżaliśmy z żalem, że opuszczamy piękne i gościnne strony, pełni wdzięczności dla leśników z Gorczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Limanowa.
W GPN zajęcia prowadził pan Janusz Tomasiewicz dyrektor GPN i pani Mariola Stefanik kierownik  Zespołu ds. Dydaktyki i Udostępniania Parku. Na terenie Nadleśnictwa Limanowa zajęcia prowadził pan Paweł Twaróg Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania  i  Mieczysław Mikołajczyk leśniczy Leśnictwa Mogielica.
Tadeusz Stanowski

WARSZTATY PRZYRODNICZE  OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ LOP W KRAKOWIE
Gorczański Park Narodowy Nadleśnictwo Limanowa. 25. 08. 2015 r.
 Wykład w siedzibie Dyrekcji Gorczańskiego Parku Gorczańskiego

 Papieżówka w dolinie Kamienicy

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  głuszca.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Ochrona  płazów.. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Odkrywki geologiczne w korycie potoku. GPN

 Ścieżka edukacyjna w Dolinie Kamienicy. Uczestnicy warsztatów na moście w rejonie polany Trusiówka.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Pole biwakowe „Wiatrówki” w Dolinie Kamienicy. Nadleśnictwo Limanowa.

 Stopień wodny na potoku Kamienica z przepławką dla ryb. Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

 Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.

Drzewostan referencyjny w Leśnictwie Mogielica, Nadleśnictwo Limanowa.