XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
         
REPREZENTACJA  WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOSKIEGO
        na finał centralny w Krakowie 3–5 czerwca 2016 r. 

Lp.
Nazwisko
i imię
Klasa
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Windak Piotr
3c
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Liceum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8

Grażyna Łętocha
2
Alicja Sobieraj
3c
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8

Grażyna Kucharczyk
3
Srebro Anna
2
III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama  Mickiewicza,
ul. K. Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów

Joanna Wójcik
4
Gruca Karol
2
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marcina Wadowity,
ul. A. Mickiewicza 16,
34-400 Wadowice

Agata Skorupa
5
Ćwiertnia Aurelia
3
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława  Konarskiego,
ul. S. Konarskiego 24,
32-600 Oświęcim

Ewa Piętka
6
Serafin Wojciech
3
II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii  Konopnickiej,
ul. Stefana Żeromskiego 16,
32-300 Nowy Sącz,

Alicja Karpiel
7
Micor Iwona
3
Zespół Szkól Ogólnokształcących
im. Marii  Skłodowskiei-Curie,
ul. Płk. Tadeusza Semika 1,
34-200 Sucha Beskidzka

Natalia Michaś

W  pierwszym etapie Olimpiady (na poziomie szkół) uczestniczyło 2082 uczniów ze 101 szkół w tym z klas 1 – 798, klas 2 – 747, klas 3 – 466, klas 4 - 70. 80% poprawnych odpowiedzi uzyskało 92 uczniów. Po dogrywce, do finału wojewódzkiego (II etap Olimpiady) zakwalifikowało się 89 zawodników.  
Finał wojewódzki Olimpiady odbył się w sobotę 16 kwietna 2016 r. Adytorium Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa  Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie przy al. 29 Listopada 54. Na zawody II etapu zgłosiło się 69 zawodników. Wiedzę zawodników oceniało Jury powołane przez przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Tadeusza Stanowskiego w składzie: dr inż. Małgorzata Śliwka przewodnicząca Jury, dr iż. Ewa Błońska, dr inż Mateusz Jakubiak, dr inż. Alfred Król, prof. dr hab.  Barbara Krzysztofik – zastępczyni przewodniczącej, mgr inż. Tomasz Pietrusiak, mgr inż. Szczepan Rusiński, mgr inż Tadeusz Stanowski, dr Agata Stokłosa – Wojtaś, mgr Leokadaia Wojtowicz, mgr inż. Jerzy Zawartka.


Poziom odpowiedzi był wyrównany, a przez to walka była ostra. Tytuł finalisty uzyskało 26 zawodników, którzy w teście pisemnym osiągnęli co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi. Po  dogrywce wyłoniono, zgodnie z regulaminem, dwunastu zawodników, którzy przystąpili do testu ustnego. Po zakończeniu tego testu ustalono siedmioosobowy skład reprezentacji Województwa Małopolskiego na finał centralny Olimpiady, który odbędzie się w dniach od 3 do 5 czerwca w Krakowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe upominki, a reprezentanci województwa otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oraz nagrody książkowe ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.