XXXI Olimpiada Wiedzy EkologicznejXXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
ELIMINACJE II STOPNIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
PRZEPROWADZONE W  KRAKOWIE W SOBOTĘ 16 KWIETNIA 2016 R.

LISTA FINALISTÓW  KTÓRZY UZYSKALI
70% (I WIĘCEJ%) POPRAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE PISEMNYM

Lp
Nazwisko i imię
Klasa
Ilość punktów
Nazwa i adres szkoły
Opiekun

1
Windak Piotr
3c
64,64
(43)
Zespół Szkół Ogólnokształcących  Liceum
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8
Powiat Myślenicki
Grażyna Łętocha
2
Alicja Sobieraj
3c
64,07
(42)
ZS Ogólnokształcących  Liceum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8
Powiat Myślenicki
Grażyna Kucharczyk
3
Srebro Anna
2
60,79
(41)
III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza,
ul. Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów
Powiat Tarnów
Joanna Wójcik
4
Gruca Karol
2
60,79
(40)
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marcina Wadowity,
ul. A. Mickiewicza 16,
34-400 Wadowice
Powiat Wadowicki
Agata Skorupa
5
Ćwiertnia Aurelia
3
59,29
(39)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława  Konarskiego,
ul. S. Konarskiego 24,
32-600 Oświęcim
Powiat Oświęcimski
Ewa Piętka
6
Serafin Wojciech
3
58,29
(37)
II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej,
ul. Stefana Żeromskiego 16,
32-300 Nowy Sącz,
Powiat Nowy Sącz
Alicja Karpiel
7
Micor Iwona
3
58,14
(38)
Zepół Szkól Ogólnokształcących
im. Marii  Skłodowskiei-Curie,
ul. Płk. Tadeusza Semika 1,
34-200 Sucha Beskidzka
Pow. Sucha Beskidzka
Natalia Michaś
8
Sztuczka Szymon
2
58
(39)
V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego
ul. Studencka 12,
31-116 Kraków,
Powiat Kraków
Elżbieta Opozda-Zuchmańska
9
Śliż Małgorzata
3
57,71
(37)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego,
pl. Ks. Czaplińskiego 1, 
32-700 Bochnia,
Powiat Bocheński
Magdalena Kutschera
10
Karai Barszczewska Maja
3
57,29
(39)
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana  Długosza,
ul. J. Długosza 5,
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Małgorzata Szkarłat Mleczko
11
Kucharczuk Magdalena
2
55,36
(38)
I Liceum Ogólnokstałcace
im. Stanisława  Staszica,
ul. J. Piłsudskiego 14 ,
32-500 Chrzanów,      
Powiat Chrzanowski
Bożena Bierca
12
Burkowicz Małgorzata
2
54,07
(39)
II Liceum Ogólnokształcące,
im Ks. Józefa  Tishnera
34-700 Rabka Zdrój,
ul. T. Kościuski 9
Powiat Nowotarski
Jacek Sobczyk
13
Karpowicz Filip
3b
37
VII  Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowkiej,
ul. Skarbińskiego 5,
30-071  Kraków
Pow. Kraków
Ewa Urbańska
14
Kras Magdalena
3
37
III LO im. A. Mickiewicza
ul. Kazimierza  Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów
Pow. Tarnowski
Dominika Jurasz                       
15
Kachniarz Joanna
3
37
II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii  Konopnickiej,
ul. Stefana Żeomskiego 16,
32-300 Nowy Sącz,
Powiat Nowy Sącz
Alicja Karpiel
16
Pażdzior Barbara
2
37
ZSł Ogólnokształcących  Liceum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
32-400 Myślenice,
ul. Jagiellońska 8
Powiat Myślenicki
Małgorzata Twardowska
17
Baran Sonia
2b
36
VI Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 7, Kraków

Agata Kurek
18
Chojna Jakub
2b
36
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisław  Konarskiego,
ul. Stanisława Konarskiego 24,
32-600 Oświęcim
Powiat Oświęcimski
Ewa Piętka
19
Król Waldemar
2
36
I Liceum Ogólnokształcace
im. Władysława  Orkana,
ul. W. Orkana 1,
34-600 Limanowa,
Powiat Limanowski
Piotr Wójciak
20
Myjak Adam
4
36
ZS Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Tischnera,
ul. Ignacego Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz
Powiat Nowosądeski
Dominika Pasoń-Kozik
21
Zamysłowska Dominika
2f
36
I Liceum Ogólnokształcące
im. Marcina Wadowity,
ul. A.  Mickiewicza 16,
34-400 Wadowice
Powiat Wadowicki
Agata Skorupa
22
Hawrylak Łukasz
1c
35
I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza  Wielkiego,
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
Powiat Olkuski
Anna Reguła
23
Kawa Oliwia
3c
35
III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza,
ul. Kazimierza Brodzińskiego 6,
33-100 Tarnów
Powiat Tarnów
Ewa Matuła
24
Kociołek Wioletta
2e
35
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana  Długosza,
ul. J. Długosza 5,
33-300 Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki
Małgorzata Szkarłat Mleczko
25
Olajossy Bartłomiej
2
35
II Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. J. Tischnera
34-700 Rabka-Zdrój
ul. T. Kościuszki 9
Jacek Sobczyk
26
Szczepanek Dawid
2e
35
ZS Ogólnokształcącyh Nr 1,
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Długosza,
ul. J. Długosza 5,
33-300 Nowy Sącz,
Pow. Nowosądecki
Małgorzata Szkarłat - Mleczko

Sporzadził:  Tadeusz Stanowski