Kalendarz LOP 2018

Zapraszamy przedstawicieli Zarządów Oddziałów LOP oraz opiekunów szkolnych kół LOP po odbiór kalendarzy plakatowych na 2018 r. w czasie dyżurów biura LOP.

Najbliższe dyżury: 
środa 13 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
poniedziałek 18 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
środa 20 grudnia w godzinach 15:00-18:00; 
wtorek 28 grudnia w godzinach 12:00-14:00.