Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkolnej pod hasłem MÓJ LAS XXXI edycja - 2017/2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
pod hasłem
MÓJ LAS
                        XXXI EDYCJA - 2017 /2018                    

            Wyniki oceny prac otrzymanych przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych. Łącznie wpłynęło 109 prac.
Kategoria I -   Mój ulubiony mieszkaniec lasu.
Kategoria II – Runo Leśne i jego mieszkańcy.
Kategoria III –Zwierzęta leśne sprzymierzeńcy czy szkodniki.
Kategoria IV  - Ochrona różnorodności w lasach.

            Lista obejmuje uczestników konkursu, którzy w ocenie Komisji konkursowej LOP powołanej przez Zarząd Okręgu LOP otrzymali największą liczbę punktów.

W kategorii I:
1. Piotr Guściara: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie,  Opiekun-Maria Chistek,
   Alicja Flis-Musiał.
2. Maksymilian Trepka: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu , Opiekun Joanna Kocjan tel.
3. Julia Skóra: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu, Opiekunowie Edyta Kuś,   
    Izabela Klimek
4. Jan Jędor: Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach, Barbara Śliwa,
5. Roksana Zagała: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich 75a,
    Opiekun Zdzisława Posełek,

            Prace wyróżnione
Marysia Matysik: Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach, Opiekun  Anna Ochmańska   
Karolina Lizak :Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach, Opiekun-Alicja Kozioł
Gabriela Padula: Szkoła Podstawowa w Tenczynku, Opiekun Anna Skotniczny,
Radosław Lasoń : Zespół Przedszkolno - Szkolny w Podlipiu, Opiekun Marzena Kurek
Michał Laska : Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwaldzie, Opiekun Lucyna Hajduk.

W Kategorii II:
1. Adam Lempart : Szkoła Podstawowa w Harbutowicach, Opiekun Katarzyna Makuch.
2. Wiktor Bryła: Szkoła Podstawowa nr 21, Opiekun Emilia Borowska
3. Julia Knapik: Szkoła Podstawowa w Spytkowicach, Opiekun Renata Mazur.
4. Alicja Firlej : Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie  Opiekun Lidia Szczukiewicz.
5. Emilia Gardeła: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu, Opiekun Izabela Klimek, Edyta Kuś,

            Prace wyróżnione
Nela Święch: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4. STO,  Opiekun  Diana Saja.
Marcel Leśniak : Zespól Przedszkolno - Szkolny w Podlipiu,  Opiekun Tomasz Baran.
Maksymilian Ptak: Szkoła Podstawowa w Niedomicach, Opiekun Jadwiga Dziubla.
Oliwia Chmura: Zespół Przedszkolno - Szkolny w Kąpielach Wielkich,
Opiekun, Zdzisława Posełek.
Miłosz Kudlik: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Opiekun Monika Kyrc.

W Kategorii  III:
1. Alicja Szumny : Społeczne Gimnazjum nr 7  STO,  w Krakowie,
    Opiekun Agata Stokłosa - Wojtaś.
2. Łucek Weronika: Społeczne Gimnazjum nr 7, STO w Krakowie,
    Opiekun  Agata Stokłosa - Wojtaś
3. Dominika Ptaśnik: Zespół szkoły Podstawowej w Niedomicach, Opiekun Jadwiga Dziubla.
4. Patrycja Kmiecik: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szynwałdzie, Opiekun Alicja Flis - Musiał
5. Aleksandra Dzielska: Społeczne Gimnazjum nr 7, w Krakowie,
    Opiekun Agata Stokłosa - Wojtaś.

W  Kategorii  IV:
1. Małgorzata Mizera: I LO w Myślenicach, Opiekun Małgorzata Twardowska.
2. Franciszek Bednarek: III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Krakowie
     Opiekun Agata Stokłosa - Wojtaś
3. Angelika Kołodziej: Technikum Architektury Krajobrazu w Nawojowej,
    Opiekun- Joanna Hołowiecka - Plaszczyk.