XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – KomunikatXXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
etap II – okręgowy

Komunikat

Uczestnicy II etapu winni przesłać swoje prace również elektronicznie w formacie pliku PDF
na adres Zarządu Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Krakowie: lop.krakow@onet.eu,
niezależnie od przesłania nagrania na płytce CD w formacie  Power Point listem poleconym.