Spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP

Jeśli Członkowie Kół z Oddziałów należących do Krakowskiego Okręgu korzystali już ze środków z budżetu obywatelskiego i/lub mieli styczność z możliwością aplikowania o te środki, to ZG LOP liczy na pomoc w przekazaniu najważniejszych informacji w tym zakresie pozostałym Zarządom Okręgowym. Planowane jest spotkanie on-line, mające na celu wymianę doświadczeń oraz ustalenie możliwości ewentualnego skorzystania z tych środków na cele statutowe LOP np. warsztaty terenowe dla uczniów, nasadzenia, pielęgnacja zieleni itp. itd. 

Liczymy na Państwa zaangażowanie, aktywny udział oraz pomoc od tych z Państwa którzy mają doświadczenie w tym zakresie - istnieje możliwość przekazania linku do spotkania osobom zainteresowanym/znającym temat z naszego, Krakowskiego Okręgu. W razie ewentualnych uwag, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W imieniu Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, 
Dr inż. Sebastian A. Tylkowski Prezes ZO LOP